Stonožkové čítanie

Stonožkové čítanie

Ľubovnianska knižnica už desiaty rok organizuje kampaň na podporu čítania detí pod názvom Stonožkové čítanie. Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám a tiež semináre pre knihovníkov a pedagógov. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia rodičov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

“To je úloha knižníc, pritiahnuť ku knihám čo najviac mladých ľudí, lebo čítanie komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa…” riaditeľka ĽK.

 

Kampaň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.

Logo FNPU

 

Propozície podujatia
Prihláška detského čitateľa
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením fotografií

 

Stonožkové čitanie

Stretnutie s Gabrielou Futovou

Stretnutie s Braňom Jobusom

Stretnutie s Ľubicou Kepštovou

Stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou

Stretnutie s Danicou Pauličkovou

Stretnutie knihovníkov a pedagógov s propagátorom čítania detí Tiborom Hujdičom.