Stonožkové čítanie

Stonožkové čítanie

Ľubovnianska knižnica už desiaty rok organizuje kampaň na podporu čítania detí pod názvom Stonožkové čítanie. Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám a tiež semináre pre knihovníkov a pedagógov. V tomto ročníku plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia rodičov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

“To je úloha knižníc, pritiahnuť ku knihám čo najviac mladých ľudí, lebo čítanie komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa…” riaditeľka ĽK.

 

Kampaň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.

Logo FNPU

Propozície súťaže
Stonožkový záznam
(elektronická forma)
Stonožkový záznam (tlačená forma)
Prihláška detského čitateľa do knižnice

 

2021

http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi

<iframe width=”740″ height=”416″ src=”https://www.youtube.com/embed/4gInrepboj0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

https://youtu.be/4gInrepboj0

https://www.youtube.com/watch?v=a6U1kfaxp90&feature=emb_rel_pause

2019

 

Stonožkové čítanie 2019

Stretnutie so Zuzanou Pospíšilovou

Stretnutie s Andreou Gregušovou

Stretnutie s Ľubicou Kepštopvou

Stretnutie so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom

Stretnutie s Gabrielou Futovou

Inscenováné čítanie

Digitálne dieťa verzus knižnica

Workshop s ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou

Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom

Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil z detskej knihy

Stretnutie s profesionálnym rozprávačom príbehov MgA. Martinom Hákom

 

2018

 

Stonožkové čitanie

Stretnutie s Gabrielou Futovou

Stretnutie s Braňom Jobusom

Stretnutie s Ľubicou Kepštovou

Stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou

Stretnutie s Danicou Pauličkovou

Stretnutie knihovníkov a pedagógov s propagátorom čítania detí Tiborom Hujdičom.