Stonožkové čítanie

Stonožkové čítanie

Ľubovnianska knižnica už desiaty rok organizuje kampaň na podporu čítania detí pod názvom Stonožkové čítanie. Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám a tiež semináre pre knihovníkov a pedagógov. V tomto ročníku plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia rodičov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

“To je úloha knižníc, pritiahnuť ku knihám čo najviac mladých ľudí, lebo čítanie komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa…” riaditeľka ĽK.