Bezhotovostné platby

Knižničné poplatky (členské, upomienky a ďalšie služby) môžete zaplatiť z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Číslo účtu:
7000519162/8180
IBAN SK28 8180 0000007000519162
SWIFT (v prípade úhrady zo zahraničia): SPSRSKBA

Variabilný symbol:
číslo čitateľského preukazu (9002….)

Konštantný symbol:
0308

Špecifický symbol:
01 (platba členského)
02 (platba upomienky)
03 (elektronické dodanie dokumentu)
04 (náhrada knihy)
05 (rešerš)
06 (iné služby)

 

Poznámka (správa) pre prijímateľa: Meno a priezvisko čitateľa (variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol a správa pre prijímateľa musia byť vyplnené, bez nich nedokážeme priradiť platbu k čitateľskému kontu)

Po prijatí platby na účet knižnice bude platiteľovi zaslaný potvrdzujúci e-mail. E-mailová adresa je súčasťou prihlášky čitateľa. V prípade, že na svojom knižničnom konte čitateľ nemá uvedenú aktívnu e-mailovú adresu, je nutné, aby v knižnici žiadal o jej opravu (doplnenie), prípadne sa môže s knihovníčkami dohodnúť na inom spôsobe oznámenia. Potvrdenie o prijatí platby môže čitateľ očakávať najskôr po 4 pracovných dňoch od dátumu platby prevodom.