Stretnutie s Ľubicou Kepštopvou

… ďalšie “stonožkárske” stretnutie.