Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom

Pán ilustrátor deťom ukázal ako pracuje on sám – najprv si obrázok naskicuje ceruzou, potom ho nakreslí tušom a na záver, ak má byť farebný, ho vymaľuje.  Deti si na pamiatku odniesli do školy obrázok aj s autogramom, ktorý im nakreslil a daroval….