Regionálna bibliografia

Regionálna bibliografia okresu Stará Ľubovňa registruje dokumenty, ktoré sa územne, autorsky a obsahom týkajú okresu Stará Ľubovňa. V svojej činnosti sa sústreďuje na rozpis periodík (novín, časopisov, zborníkov). Záznamy o týchto dokumentoch sa od roku 1994 nachádzajú v jednotnej celoslovenskej článkovej databáze slovenských knižníc na www.kis3g.sk. Staršie záznamy sú súčasťou bibliografických ročeniek Okres Stará Ľubovňa v tlači, ktoré Ľubovnianska knižnica vydávala v rokoch 1976-1993. Ľubovnianska knižnica spracováva aj výberové tematické bibliografie.

Okres Stará Ľubovňa v odbornej historickej spisbe (vo fonde Ľubovnianskej knižnice)
Výberová bibliografia monografií miest a obcí regiónu Stará Ľubovňa (1968-2018)
Región Stará Ľubovňa počas 2. svetovej vojny v krásnej a odbornej literatúre