Regionálna literatúra

Romány, novely, poviedky

Čengel Solčanská, Mariana: Legenda o lietajúcom Cypriánovi : prešiel svetlom i tmou, aby našiel stratený sen. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2010. – 264 s. ISBN 978-80-551-2146-8
Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, tajomný mních Cyprián. Ľudia vravia, že si zostrojil lietajúci stroj a jedného dňa na ňom odletel k Bohu. Tá legenda je možno pravdivá. Červený Kláštor je magické miesto. Už dávno tam prestal plynúť čas a už dávno tam nikto nezablúdil. Začiatkom osemnásteho storočia v ňom žijú pustovníci kamaldulského rádu svoj tichý, stereotypný život a vôbec si neuvedomujú, že sa okolitý svet mení. Jedného dňa nájdu pred bránou kláštora polomŕtveho muža, vyliečia ho a on sa rozhodne zostať s nimi. Dajú mu meno Cyprián. Kto je mladý muž s rukami od krvi, ktorý stále mlčí, a ktorého tajomná minulosť, plná lásky a smrti priviedla na miesto, kde sa zločiny vykupujú skrze zázraky?

Czobor, Vojtech: Hrdzavý kríž. – 1.vyd. – Bratislava : Slovart, 2014. – 246 s. ISBN 978-80-556-1079
Čo majú spoločné dedinský farár, zjavenie Panny Márie, rodinná hrobka dávno mŕtveho grófa a tichý blázon? Tajomstvo. Tajomstvo, ktoré smrdí cirkevným škandálom a odkrýva hĺbku našej viery. Dej románu čitateľa zavedie aj do okolia Starej Ľubovne.

Dudlák, Vladimír: Móric : príbeh grófa Mórica Beňovského. – Bratislava : Združenie Mórica Beňovského, 2019. – 24 s. ISBN 978-80-973745-0-
Prvý diel komiksu Móric sa odohráva v roku 1760, keď má Móric 14 rokov, študuje na piaristickom lýceu vo Sv. Jure a zomiera mu mladá mama. V komikse je retrospektíva životného príbehu Móricovej mamy – barónky Revaiovej. Po jej smrti začínajú problémy s rozdelením dedičného majetku medzi nevlastnými súrodencami Mórica z prvého manželstva jeho mamy a Beňovského rodinou.

Dudlák, Vladimír: Móric : príbeh grófa Mórica Beňovského. – Bratislava : Združenie Mórica Beňovského, 2019. – 24 s. ISBN 978-80-973745-2-5
Druhý diel komiksu Móric – Útek z Uhorska sa odohráva v období 1764-1767. Móric sa vracia po absolvovaní vojenskej školy domov do Vrbového. O mladších Móricových súrodencov sa stará poručník. Beňovského otec Samuel dožíva mimo Vrbového u dcéry z prvého manželstva. Mladí Beňovskí trú biedu. Majetok rozobrali ich nevlastné sestry s manželmi. Najväčší chamtivec je švagor Bertalanfi. Móric berie spravodlivosť do vlastných rúk. Dedičného majetku v Hrušovom sa zmocňuje násilím aj s podporou ľudí z Vrbového. Beňovského obžalujú švagrovia na stoličnom súde v Nitre. Móric dramaticky uniká pred skorumpovanou súdnou mocou na Spiš.

Dudlák, Vladimír: Móric : príbeh grófa Mórica Beňovského. – Bratislava : Združenie Mórica Beňovského, [2022]. – 36 s. ISBN 978-80-973745-6-3
Štvrtý diel komiksu Móric – Konfederát sa odohráva v rokoch 1768-1769. Móric uniká s podporou manželky Zuzany z väzenia na hrade Ľubovňa a zapojí sa do oddielov Barskej konfederácie. Zoznamuje sa so švédskym žoldnierom, majorom Adolfom Wyndblathom, s ktorým spoločne podnikajú bojové aktivity na území Poľska. Móric sa snaží dosať za svojou manželkou a uvidieť svojho novonarodeného syna Samuela, avšak padá do ruského zajatia a je internovaný do Kazane. Ani na chvíľu nestráca nádej na svoju slobodu.

Dudlák, Vladimír: Móric : príbeh grófa Mórica Beňovského. – Bratislava : Združenie Mórica Beňovského, [2022]. – 36 s. ISBN 978-80-973745-7-0
Piaty diel komiksu Móric – Vzbura na Kamčatke sa odohráva v rokoch 1769-1771. Móric je na základe dekrétu ruskej cárovnej Kataríny II. Veľkej odsúdený na doživotné vyhnanstvo a deportáciu na Kamčatku. Strastiplná cesta cez Rusko z Petrohradu do Boľšerecka na Kamčatke trvá Beňovskému a jeho druhom viac ako rok. Aj v tejto nezávideniahodnej situácii sa Móric nevzdáva, uzatvára s najbližšími druhmi spoločenstvo sprisahancov a kuje plány na útek, aký sa ešte nikomu pre dním nepodarilo uskutočniť. Vďaka svojim schopnostiam a zručnostiam získava na Kamčatke nielen dôveru medzi vyhnancami, ale aj priazeň veliteľa Nilova a city jeho dcéry Afanázie.

Greizingerová, Zuzana: Pripútajte sa, pristávame. – 1. vyd., 2022. – 409 s. ISBN 978-80-570-4459-8
„Bola som také tiché dievča s hlavou v oblakoch, až kým som si jedného dňa nezbalila kufor, nestala sa letuškou a neobletela celý svet,“ vraví letuška, rodáčka zo Starej Ľubovne, ktorá vás prostredníctvom svojej knihy prevedie po 62 krajinách sveta, nielen tých dovolenkových, ale aj úplne nevšedných. V žiadnom bedekri nenájdete toľko cestovateľských tipov z toľkých krajín pohromade. V tejto knihe vás čaká 412 strán neskutočných zážitkov, 434 fotografií a 24 vtipných ilustrácií. Zistíte, ako sa žije v Emirátoch alebo Saudskej Arábii, objavíte tie najneuveriteľnejšie miesta na zemi, ochutnáte najlepšie jedlá a dozviete sa zaujímavosti, o ktorých ste netušili. Vedeli ste, že na palube lietadla prudko klesá inteligencia? Alebo že ani skúsená letuška si nevie rezervovať hotel na správny dátum? Lietanie prináša so sebou nielen spoznávanie sveta, ale aj nevšedné i náročné situácie, no zmysel pre humor a nadhľad vás presvedčia, že život na palube lietadla je jednoducho úžasný. Zdroj: Martinus

Hlavatý, Martin: Nadrobené. – 1. vyd. – Spišská Nová Ves : FAMA art, 2021. – 130 s. ISBN 978-80-89717-26-2
Debutová zbierka poviedok, v ktorej autor čerpá z dôverne známeho dedinského prostredia a z poznania ľudí, ktorí v ňom žijú.
Jednotlivé príbehy rozdelené do troch častí (V rukách, Z ulice, Jazvy) hovoria o osudoch ľudí vyšších i najnižších spoločenských vrstiev, medzi ktorými sa vyskytnú nielen postavy z miestnej oligarchie, ale aj radoví občania so svojimi snami a prehrami, deti, dôchodcovia, alkoholici, naivní mladíci, sklamané ženy, i dievčatá žijúce z najstaršieho remesla. Autor zachytáva osudy svojich postáv s dostatočne presvedčivou autentickosťou i mierou autorskej licencie, čím sa jeho príbehy mnohokrát aj bizarné stávajú uveriteľnými výpoveďami o tom, čím žije dnešná spoločnosť.

Hroncová-Faklová, Daniela Mamele. – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. – 135 s. ISBN 978-80-7140-334-0
„Johan a jeho matka Eva skutočne vo vtedajšom Hobgarde (dnešnej Chmeľnici, okres Stará Ľubovňa) žili. Po viacerých konfliktoch a následnom incidente v miestnom kostole Johan musel dedinu opustiť (približne v roku 1923). Potom sa o ňom i jeho „mamele“ informácia stráca. Približne do čias Slovenského štátu a s ním spojených deportácií židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. Matku údajne zobralo gestapo medzi prvými. V transportoch na východ, nevedno kam. V jednom z mnohých listov po dlhej, dlhej dobe Johan (figuroval pod menom Ján Kohol) píše: Moja drahá mama Eva Vogelfang…, ani sa nestačila obuť, nedovolili jej to, … iba takú bosú, bez všetkého ju vzali. Často som myslieval na ňu, ako so svojimi, už v mladosti boľavými kĺbmi musela trpieť, neobutá, neoblečená…! Johana (Jána Kohola) – v časoch holokaustu už zrelého muža – ukrývala rodina Ondreja Maradíka v Prešove. Schovávali ho spolu s iným židovským mládencom – omnoho mladším zlatníckym učňom Martinom Weilom. Prežili. Okrem záchrancu…“ Autorka

Chňoupek. Bohuš: Pogrom : na syn sa nezomiera. Žilina : Knižné centrum, 2003. ISBN 80-8064-142-0
V „historickej črte“ Pacifik (s.57-76) nás autor zavedie do Starej Ľubovne v období po 2. svetovej vojne, kde ožívajú úvahy o dobudovaní železničnej trate z Podolínca do Plavča.

Kamjun´sky propovidky : Kamienske príbehy. – 1. vyd. – Kamienka : Základná škola s materskou školou, 2013. – 88 s. ISBN 978-80-971496-9-7
Výber z rukopisu Čarovný príbeh, ktorý bol realizovaný žiakmi Základnej školy s materskou školou v Kamienke v školskom roku 2002/2003.

Krúdy, Gyula, 1878-1933 Podolínske strašidlo. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1977. – 193 s.
Maďarský prozaik a žurnalista pochádzal zo šľachtickej rodiny. Základnú školu navštevoval v jeho rodnom meste Nyíregyháze, gymnázium Szatmári (1887-1888) a Podolínci (1888-1891), nakoniec v Nyíregyháze (1891-1895). Po ukončení štúdia sa začal venovať žurnalistike. Patrí k najobľúbenejším spisovateľom maďarskej literatúry 20. storočia. Utvoril osobitný umelecký štýl, v ktorom sa prelína skutočnosť so snom. Krúdy bol nesmierne plodným autorom. Napísal viac než šesťdesiat románov a viac než tritisíc noviel a poviedok. Pre nás je zaujímavý fakt, že viacero jeho diel sa odohráva na Slovensku, konkrétne v Podolínci i jeho okolí (Podolínske strašidlo, poviedky v zbierke Rytier zo snov…), kde autor strávil svoje študentské roky. Podolínske strašidlo je povesťou až legendou, v ktorej sa rozprávkové a tajomné prvky striedajú s realistickými opismi prostredia hradu a života obyčajného ľudu. Dej sa odohráva v 19. storočí v meste Podolínec a na tajomnom nižderskom hrade. Hrdinami sú obyvatelia Spiša troch národností – nemeckej, maďarskej a slovenskej.

Kseňák, Mikuláš: Uhly pohl’adu. – 1. vyd. – Pr’ašiv : Akademija rusyn’skoj kultury v Slovac’kij republic’i, 2011. – 84 s. ISBN 978-8089441-20-4

Krajčík, Augustín: Tvrdá škola : poučné pohľady na väzenie : písané ako rukopis pre súkromnú potrebu. – 3. vyd. – Bratislava : Redemtoristi – Slovo medzi nami, 2020. – 175 s. ISBN 978-80-8193-029-4
V roku 2020 uplynulo 70 rokov od tzv. Barbarskej noci – pokusu vtedajšej štátnej moci zlikvidovať rehoľný život v Českoslovnsku pod tlakom komunistov. Táto snaha však bola neúspešná. Po roku 1989 sa život reholí na Slovensku i v Čechách zmenil. Dnes je sloboda vnímaná ako samozrejmosť, ale je potrebné si uvedomiť, že sloboda je vždy veľkým darom. „Najlepšie vieme oceniť veci vtedy, keď ich strácame,“ píše Augustín Krajčík vo svojich spomienkach. Augustín Krajčík pôsobil istý čas v Podolínci. Sám od roku 1948 zažil postupné strácanie osobnej i náboženskej slobody. Napriek všetkému však nestrail vnútornú slobodu, dôstojnosť a sebavedomie kňaza a rehoľníka-redemptoristu. Kniha Tvrdá škola poskytuje niekoľko retrospektívnych pohľadov na väzenie Augustína Krajčíka z rôznych uhlov a je i svedectvom utrpenia rehoľníkov počas komunizmu.

Kvitinskij, V. A.: Partizánske Tatry. – 1. vyd. – Bratislava : Nakladateľstvo Pravda, 1989. – 199 s.
Partizánske Tatry sú spomienkami Viačeslava Antonoviča Kvitinského, bývalého veliteľa Osobitnej partizánskej brigády Klement Gotwald, ktorá operovala aj v pohorí Čergov.

Lavrík, Silvester: Posledná barónka : Zipser Landbuch Šlauka Probiera : dokuromán. – 1. vyd. – [Bratislava] : Dixit, 2019. – 445 s. ISBN 978-80-896-6229-6
Barónka Margita Czóbelová (1891 – 1972), neter maliara Ladislava Mednyánszkeho, prežila väčšinu svojho života pod Tatrami. Na základe záznamov v archíve Akadémie výtvarných umení v Budapešti tu Margita spolu so sestrou Mariannou študovala v školskom roku 1915 – 1916. Prvá svetová vojna ich štúdium prerušila. V rokoch 1916 a 1922 Margita vystavovala na Národnom salóne v Budapešti. Začala tvoriť nielen ako maliarka, ale i ilustrátorka, predovšetkým pre anglické vydavateľstvá. Izolovanosť barónky v prostredí Strážok ovplyvnila i jej výtvarnú tvorbu. V období medzi svetovými vojnami sa venovala hlavne ilustráciám (rozprávky Hansa Christiana Andersena, prózy Cecilie Tormayovej). Tvorila farebne svieže kompozície z parku v kaštieli, krajinomaľby inšpirované Mednyánszkeho dielami. Portrétovala členov a členky rodiny. Významnú časť jej prác predstavujú autoportréty. Podobne ako Ladislav Mednyánszky aj ona tvorila na maliarske plátno i na rôzne druhy papierov.

Mikszáth, Kálman: Ľubovnianske strašidlo. – 1. vyd. – Bratislava : Marenčin PT, 2013. – s. 12-76. ISBN 978-80-8114-311-3

Mikszáth, Kálman: Mátoha v Ľubovni. In: Dáždnik svätého Petra. Posledný hradný pán a iné. – 1 vyd. – Bratislava : Tatran, 1979. – s. 53-104.
Maďarský spisovateľ, novinár a poslanec Uhorského snemu sa narodil v obci Sklabiná v zemianskej rodine. Študoval v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici, kde v roku 1966 maturoval. V roku 1968 začal študovať právo v Budapešti, ale štúdium nedokončil a pracoval ako miestoprísažný sudca i notár. Písaniu sa venoval už počas štúdií. Od roku 1881 sa venoval iba písaniu a spolupráci s viacerými periodikami. Medzi najvýznamnejšie diela patria Slovenskí rodáci, Čierne mesto, Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán, Gavalieri, Dvoje volieb v Uhorsku a mnoho iných. Ľubovniansky mešťan, obchodník Michal Kasperek, nečakane umiera po krivej prísahe a po smrti začne splácať svoje dlhy a vymáhať dlžoby. Ibaže peniaze, ktorými dlhy vypláca sú falošné a tak proti „strašidlu“ musí zasiahnuť aj svetská moc… Mátoha v Ľubovni sa dočkala v roku 1976 filmového spracovania a v kinách v Československu sa film uvádzal pod názvom Fantómove dukáty.

Mišenko, Pavol: Potulky premenami času. – 1. vyd. – Nowy Sacz : Drukarnia Nova Sandec, 2023. – 101 s. ISBN 9788366394773
Autor Pavol Mišenko vo svojich príbehoch prenesie čitateľa o pár storočí do minulosti. Uletieť do sveta fantázie dovolí čitateľovi iba natoľko, aby neprekrútil dejiny, nevniesol do príbehu historický chaos, veci, osoby či miesta z iných čias, dôb. Napokon, mimoriadne vzácne a jedinenčné je to, že každý príbeh je pevne stavaný na informáciách o skutočných historičkých faktoch z mesta Stará Ľubovňa, o ktoré sa opiera. Príbehy v knihe majú spoločné to, že vo všetkých rezonuje nádej, ľudská múdrosť a pokora. Hrdinov, ale neobchádzajú strasti, nešťastia, potupa, či ľudská zloba. Tak, ako to v živote chodí…, aj dnes.

Nižnánsky, Jožo: Spišské tajomstvo. – 1. vyd. – Bratislava : Tatran, 1968. – 352 s.

Nižnánsky, Jožo: Spišské tajomstvo. – 3. vyd. – Bratislava : Media klub, 2000. – 335 s. ISBN 80-88772-31-1
Autor populárnych historických románov a povestí (Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Cholera, Krásna Hedviga, Studňa lásky, Žena dvoch mužov, Právo prvej noci, Lásky Žofie Bosniakovej), inšpirovaný záznamami Mateja Bela, spracoval v románe Spišské tajomstvo (1934) nezvyčajné udalosti, ktoré v roku 1718 vzrušili celý Spiš. Ľubovniansky kupec so zlou povesťou Michal Gašparek, nečakane zomrel. Aj po smrti sa zjavoval v meste, napádal pocestných, vyhrážal sa svojej žene a podpaľoval domy. Spolu s kumpánmi sa objavoval v maske vlkolaka a požičiaval si od mešťanov veľké sumy peňazí. Veriteľom však ľubovnianski vlkolaci vracali namiesto pravých falošné mince. Udalosti v Starej Ľubovni zašli až tak ďaleko, že Gašparekovu mŕtvolu vyňali z hrobu a spálili na hranici…

Pastorello, J. C. : Vojna richtárov : román. – Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1949. – 237 s.
J. C. Pastorello napriek bohatej prozaickej tvorbe, najmä historických románov, je v našej literatúre takmer neznámou postavou. Počas 1. svetovej vojny ho zajali v Taliansku a vyše roka bol v zajateckom tábore pri Monte Cassine. Po skončení vojny sa vrátil domov a zistil, že ho medzitým omylom vyhlásili za mŕtveho. Po štúdiu v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule pôsobil v Kežmarku, Liptovskej Osade, Levoči a Harichovciach. V roku 1953 ho zatkli a odsúdili v politicky motivovanom procese na dvanásť rokov väzenia. Po prepustení na amnestiu v r. 1960 žil u svojho brata v Harichovciach pod dozorom tajnej polície. Až od roku 1971 pôsobil ako duchovný sestier Sv. Kríža v tzv. Charitnom dome v Novej Ľubovni a na sklonku života v Matilde Hute pri Gelnici. V tomto románe sa inšpiroval Levočskou kronikou (niekedy nazývanou aj Spišskou kronikou) Gašpara Haina a v knihe na pozadí sporu o právo skladu medzi Levočou a Kežmarkom priblížil politické, kultúrne i hospodárske pomery na Spiši v 15. a 16. storočí.

Pronská, Jana: Zlatníkova chovanica. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. – 200 s. ISBN 978-80-220-1430-4
V prvom historickom ľúbostnom románe Jany Pronskej ožíva územie stredovekého Slovenska a Poľska – Kremnica, Ľubovňa, Varínsky a Ľubovniansky hrad a Krakov. Na Ľubovnianskom hrade sú prípravy na svadbu v plnom prúde, no nik nepozná skutočnú totožnosť zlatníckeho tovariša, ktorý vyrobil nezvyčajne krásne šperky pre syna krakovského kniežaťa a jeho nevestu z významného rodu. Keď mladý hradný pán odhalí jeho tajomstvo, je stratený a sobáš dohodnutý mocnými je zrazu ohrozený…

Puchala, Rastislav: Archa zmluvy. – 1. vyd. – Bratislava : TRIO Publishing, 2020. – 230 s. ISBN 978-80-8170-078-1
Zrelá próza s najlepšími znakmi tradičného rozprávania, ktorého základom je silný príbeh jedného východoslovenského gazdovského rodu a prostredníctvom neho pohľad na históriu a osudy roľníctva v zabudnutom kúte našej domoviny. Čitateľ v nej na pozadí historických a duchovných premien spišskej dediny nachádza témy plynutia času, vzťah k viere, Biblii, k pôde a k tradíciám.

Rothová, Gabriela: Sen o domove : vojnový príbeh nemeckej rodiny zo severoslovenskej obce. – 3. vyd. – [S.l] : [s.n], február 2015. 88 s.
Autorka v útlej knihe zaznamenala spomienky obyvateľov nemeckej národnosti z Hniezdneho na obdobie 2. svetovej vojny a krátko po nej.

Sienkiewicz, Henryk: Potopa II. – 1. vyd. – Bratislava : Tatran, 1986. – 510 s.
Jeden z najznámejších poľských spisovateľov, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz (5. máj 1846, Wola Okrzejska, Poľsko – 15. november 1916, Vevey, Švajčiarsko), sa narodil v šľachtickej rodine. Študoval medicínu a filozofiu, spolupracoval s viacerými poľskými periodikami. Počas 1. svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku a kde v roku 1916 aj zomrel. Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín Quo vadis, Križiaci a tzv. Trilógia, ktorá sa skladá z troch samostatných diel, ktoré na seba voľne nadväzujú: Ohňom a mečom, Potopa a Pán Wołodyjowski.

Takáčová, Jolana: Vždy dajako bolo : (príbehy zo Spiša v 20. storočí). – 1. vyd. – Levoča : Občianske združenie Krásny Spiš, 2020. – 190 s. ISBN 978-80-89975-08-2

Vansová, Terézia: Slovenka doma i na cestách. – 1. vyd. – Bratislava : Aspekt, 2011. 149 s. ISBN 978-80-85549-93-5
Terézia Vansová (rod. Medvecká; 1857 Zvolenská Slatina – 1942 Banská Bystrica) spisovateľka, redaktorka, prekladateľka, zástankyňa práva žien a osvetová pracovníčka žila s manželom Jánom Vansom v obci Lomnička na Spiši a v Biografických črtách (s. 257-309) sa zmieňuje aj o živote na vtedajšom Spiši.

Walach, Stanislaw: Akcie proti banditom. – 1. vyd. – Bratislava : Pravda, 1971. 295 s.
Kniha spomienok poľského dôstojníka „superglinu“ Stanislawa Walacha, v ktorej okrem iného popisuje akciu, počas ktorej pri Miľave zadržali skupinu o členov poľskej antikomunistickej organizácie Poľská podzemná armáda nezávislosti, na čele ktorej stál Stanislaw Pióro s krycím menom Emir. Podľa Walacha sa spoločná akcia poľských a československých bezpečnostných zlo¬žiek skončila 14. augusta 1949 likvidáciou trinásťčlennej skupiny pri Ružbachoch, pričom medzi tromi mŕtvymi bol aj Stanislaw Pióro „Emir“, ktorý sa zastrelil sám.

Zbierka poviedok o drotároch Zamaguria, ktoré v zdramatizovanej podobe uviedlo Divadlo A. Duchnoviča v Prešove.
Mikuláš Kseňák – učiteľ, pedagóg, spisovateľ, bájkar, scenárista, dramatik spracúvajúci drotársku tematiku, predseda Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku, patril medzi najvýznamnejších novodobých rusínskych literárnych tvorcov. Narodil sa v Kamienke pri Starej Ľubovni.

Rozprávky a povesti

Brána jazyků otevřená aneb Poklad strýca Juráša : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín a Stará Ľubovňa. – Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2003. – 35, 29 s.
Zborník detských prác (prózy i poézie) detí z Valašska a zo Starej Ľubovne.

Domasta, Ján: Povesti o slovenských hradoch 1. – 4. vyd. – Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. – 507 s. ISBN 978-80-7451-058-8
V novom vydaní „klasických“ povestí o slovenských hradoch nájdeme povesť Tri krížiky vlastnou krvou o Ľubovnianskom hrade na stranách 493-507.

Domasta, Ján: Povesti o hradoch III. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1972. – 308 s.
Povesť a veľmožovi Ľubinovi, Ľubovnianskom hrade a Čertovej skale Tri krížiky vlastnou krvou nájdete na s. 195-218.
Haščáková, Mária: Príbehy a rozprávky spod Skalky. – 1. vyd. – [Bratislava] : Forza Music, 2014. – 71 s.
Útla knižka ilustrovaná Martinom Kellenbergerom prináša príbehy z rodného kraja autorky – obcí Ďurková a Ľubotín. Vystupujú v nich dedinské strigy, smrtky, duchovia, viditeľní i neviditeľní.

Huska, Miroslav A.: Skalný hrad na Kriváni. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1972. – 243 s.

Huska, A. Miroslav: Tatranský zlatý jeleň. – 1.vyd.- Martin : Osveta, 1974. – 88 s.
Povesť Nový hrad v Podolínci (s. 172-175 ) hovorí o založení mesta a hradu poľskou kráľovnou.

Janota, Ľudovít: Slovenské hrady, diel druhý. – Bratislava : Columbus, 1995. – 327 s. ISBN 80-7136-050-3
Fotoreprint prvého vydania z roku 1935 obsahuje povesť o vzniku Ľubovnianskeho hradu (s. 144-149), v ktorej veľmožovi noc, čo noc ničí stavbu víla – čarodejnica.

Karpinský, Peter: Kde asi rozprávky býva. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2013. – 80 s. ISBN 978-80-8046-629-9
Tri príbehy s rozprávkovými pesničkami z Ľubovnianskeho hradu – Princezná pre draka, Diablova skala a O troch zlatých vlasoch Deda Vševeda.

Kmečová, Vladimíra: Bahadurovo dedičstvo. – 1. vyd. – [Zvolen] : Enribook, 2022. – 445 s. ISBN 978-80-89948-61-1
Rodinné tajomstvo i nevšedný zovňajšok vydeľujú desaťročného Karima spomedzi ostatných ľudí v rodnom meste. Keď neočakávane osirie, jeho novou rodinou sa stane karavána kupca Yusufa. Na dlhej a riskantnej púti do neznáma sprevádza chlapca záhadný cudzinec. Predovšetkým jeho vplyvom sa Karim čoraz viac zaplieta do tajomstiev rodu, o ktorého existencii dovtedy netušil. Dostane sa do cieľa, ktorý mu určil umierajúci otec? Splní pri tom poslanie, ktoré vraj na neho čaká už roky? A sú naozaj nástrahy púšte tou najväčšou výzvou, ktorej bude musieť čeliť?

Krafčíková, Marta: Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté. – 1. vyd. – Chmeľnica : Miroslav Števík – Scepusium, 2021. – 80 s. ISBN 978-80-973327-6-1
Autorka a rodáčka z obce Chmeľnica sa snaží priblížiť deťom formou rozprávok životné osudy svojich predkov, ako aj to, kam siahajú ich korene. Mnohé poznala z rozprávania svojej mamičky a babičky, mnohé sú ich osobné zážitky a pri niektorých sa opierala o zápisy v starej kronike obce.

Majerik, Viktor – Glocko, Peter: Vodníkove zlaté kačky : rozprávky zo Zamaguria. – 1. vyd. – Bratislava : Goralinga, 2013. – 108 s. ISBN978-80-89601-02-8

Majerik, Viktor – Glocko, Peter: Kráľ hadov strážca pokladov : zamagurské rozprávky. – 1. vyd. – Bratislava : Goralinga, 2015. 94 s. ISBN 978-80-89601-06-6

Majerik, Viktor– Glocko, Peter: Vodníkove zlaté kačky : rozprávky zo Zamaguria. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1975. – 249 s.

Majerik, Viktor– Glocko, Peter: Šťastenko : rozprávky zo Zamaguria. – 2. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1983. – 174 s.
Viktor Majerik, učiteľ, osvetár, kronikár, múzejník (aj v Ľubovnianskom múzeu), etnograf, zberateľ ľudovej slovesnosti zozbieral množstvo zamagurských rozprávok, ktoré zostavil a podal známy slovenský spisovateľ Peter Glocko. V rozprávkach ožívajú bytosti skutočne rozprávkové: topielci (vodníci), boginky, planétnici, chmurnici, mamuny i Trupiglovky.

Matúšková Renáta: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt , 2015. 132 s. ISBN 978-80-8046-733-3
Na stranách 92-97 je uverejnená jedna z verzií príbehu o vzniku Ľubovnianskeho hradu.

Marec, Anton: Spišské povesti. – 1. vyd. – Martin : Matica slovenská, 2004, – 151 s. ISBN 80-7090-755-X
V knihe nájdeme viacero povestí z regiónu: Lubinova zmluva s diablom, Založenie Podolínca, Podolínsky farbiar, Zbojník Jendruš, Zrod Dunajca, Skamenení mnísi a Lietajúci mních.

Marec, Anton: Hnali a veky nad hradbami. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2000. – 191 s. ISBN 80-7090-567-0
Na stranách 128-131 je povesť o Podolínci Zbojníkovo pokánie.

Marec, Anton: Legendy dávneho Spiša. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, [2022]. – 141 s. ISBN 978-80-8115-317-4
Anton Marec sa vo svojej poslednej knižke nadchýna nádhernou krajinou Spiša. Približuje slávnu Levoču, Kežmarok, Podolínec, Gelnicu, oživuje levočskú bielu paniu, Majstra Pavla z Levoča, Turzovcov a ďalšie šľachtické rody. Vovádza do tajomstiev templárov i cisterciánov, budí úžas a vyzdvihuje jedinečnosť významných osobností doby. Približuje javy, príčiny, neduhy. Zhmotňuje ich faktograficky, tlmočí legendárnym spôsobom. Radosť z poznania ďalšej časti Slovenska prostredníctvom tejto knižky je pre čitateľa motívom dotýkať sa hviezd nad Spišom.

Matúšková, Renáta: Čarovné povesti slovenské. – Bratislava : AlleGro Plus, 2021. – 118 s. ISBN 978-80-99956-06-4
Autorské povesti o hradoch a zámkoch, ale aj všakovakých zrúcaninách a prírodných krásach, ktoré na Slovensku máme. Nechýbajú prekvapenia, drobné čary, láska a štipka humoru. Povesti sú sprevádzané mapkou a popisom reálií. Jedna povesť – Kráľovská koruna sa odohráva v Pieninách. Ilustroval Juraj Martiška.

Mišenko, Pavol: Návraty dávnych Vianoc. – [Sabinov] : Eva Burgrová, 2021. – 78 s. ISBN 978-80-97251437
Kniha nás prenesie do minulosti, v ktorej slávili a prežívali Vianoce naši predkovia. Príbehy vychádzajú z historických faktov, ktoré sa odohrali v meste Stará Ľubovňa. Jej autor ponúka pohľad do našich regionálnych dejín cez pútavé príbehy, ktoré dopĺňajú krásne ilustrácie.

Petraško, Ľudovít: Povesti, príbehy a povedačky z východného Slovenska. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018. – 184 s. ISBN 978-80-8115-280-1
Autor v knihe zaznamenáva viacero príbehov z regiónu Stará Ľubovňa: Krídla frátra Cypriána (s. 54-56), Zbojník Krudinhob (s. 64-66), Skala lietajúceho čerta (s. 69-72), Čo doniesla voda (s. 103-104), Krutí páni na Plavči (s. 104-105), Ľubovnianske strašidlo (s. 158-161).
Pižurný, Anton: Povesti a legendy : medzi láskou a smrťou. – Bratislava : Ikar, 2021. – 188 s. ISBN 978-80-551-7866-0
Zistite viac o živote na slovenských hradoch, zámkoch a v známych regiónoch. 15 príbehov od Antona Pižurného je plných dobových postáv, historických slovenských lokalít a dávnych zvykov a dokážu zaujať nielen dospelých čitateľov, no aj mládež. Dopĺňajú ich príbehy obyčajných ľudí – poddaných. Autor tieto povesti rozvíja čitateľsky príťažlivou literárnou formou a zároveň sprostredkúva mnoho informácií o historických udalostiach a postavách. Príbehy sa ďalej orientujú na zápas o moc, no i lásku a dôležitosť rodiny. Autor taktiež vychádza z nadčasovej idey boja dobra so zlom. Súčasťou príbehov je aj príbeh ĽUBOVŇA – Tri deti Jána Ľubovenského.

Petraško, Ľudovít: Skalná kráľovná : povesti a príbehy z východu Slovenska. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2022. – 174 s. ISBN 978-80-8115-322-8
Tie najkrajšie z pozoruhodnej mozaiky povestí a príbehov z východu Slovenska zozbieral, prerozprával v tejto knihe výnimočný znalec dejín a ľudovej slovesnosti tohto kraja. Čitateľom prezradí dobre ukryté poklady starodávnych vladárov, hradných pánov, lúpežných rytierov, zbojníkov, chudobných sedliakov, mníchov, zavedie na záhadné miesta i oblastí rušných bitiek na Spiši, a aj do ľudoprázdnej ríše Skalnej kráľovnej v okolí Haligovských skál. Kniha voľne nadväzuje na Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska (2018).

Sliacky, Ondrej: Najkrajšie slovenské povesti. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o, 2021. – 167 s. ISBN 978-80-8115-300-6
Ako každý národ i ten náš má svoj príbeh. Vlastne má ich dva. Jeden uložený v dielach historikov, druhý poskladaný v srdciach, fantázii a pamäti mnohých generácií. Kým prvý rozpráva o faktoch a udalostiach, ako sa odohrali v kraji medzi Tatrami a Dunajom, ten druhý, povesťový, hovorí o túžbach, šťastí i nešťastí ľudí, ktorí v tomto kraji od vekov žili. O nich je táto kniha, do ktorej skutočný znalec vybral tie najkrajšie z tisícov klenotov v duchovnej pokladnici národa. Veríme, že objavíte aj tajomstvo krásy našich povestí. Nad všetko zlato sveta si totiž ctia dobro, lásku a ľudskú šľachetnosť. Tých, ktorí sa začítajú do knihy, určite zaujme povesť Bezruká Hedviga zo Spišského hradu, ktorá mala za suseda pána Mikuláša, rytiera z Ľubovnianskeho hradu.

Srnková, Monika: Povesti o slovenských hradoch. – 1. vyd. – Nesvady : Foni book, 2018. – 64 s. ISBN 978- 80-89637-93-5
Kniha obsahuje skrátenú verziu povesti o Ľubovnianskom hrade – Víla čarodejnica na s. 54.

Válek, Igor: Povesti o slovenských riekach. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. – 137 s. ISBN 978-80-8115-134-7
Zaujímavé a poučné príbehy o vode. Medzi nimi aj zo Zamaguria: Zrodil sa Dunajec (s. 18 -21), Krídla pod Troma korunami (s. 101-104) a Skamenení mnísi a Jánošíkov skok (s. 112-115)

Válek, Igor: Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. – 150 s. ISBN 978-80-8115-221-4
Z povesťovej mapy Slovenska v knihe nájdeme povesti o vzniku kúpeľov v Červenom Kláštore – Smerdžonke (Zlá voda v stupaji, dobrá v studničke) a Vyšných Ružbachoch (Prameň Izabelinej lásky).

Válek, Igor: Povesti o slovenskej vode. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, [2020]. – 175 s. ISBN 978-80-8115-299-3
Voda je zázračným prazákladom života. Aj v slovenskej povesťovej klenotnici nájdete zázračnú vodu – živú i mŕtvu, pokojnú aj divú, priezračnú aj mútnu… Plnú osudov ľudí aj tajomných bytostí, dobrodružstiev aj poučenia. Autor úspešnej „vodnej trilógie“ (Povesti o slovenských riekach, Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách) vybral a doplnil do jednej knihy najkrajšie mýtické príbehy s tematikou vody. Navštívite v nich bájne rieky, plesá, jazerá i vodopády od východu po západ, od severu po juh Slovenska. Stretnete v nich tajuplných vodníkov, škriatkov, víly, žabiu kráľovnú i čerta. Dozviete sa, ako sa zrodil Dunajec, že rieka Nitra zachránila kaplnku, že Váh je hore orol a dolu rieka, prečo Hron tečie spod Kráľovej hole až do mora a prečo rieka Orava spieva. Lúčanský vodopád ponúkne liečivú úľavu, Brankovský záchranu kurucom, Ráztocký Jánošíkov poklad a Šútovský inšpiráciu maliarovi Benkovi… Toto a ďalšie zaujímavé príbehy ponúka zavŕšenie jedinečného knižného projektu.

Poézia

Báseň pre moje mesto : zborník poézie o Starej Ľubovni. Ed. Kollárová, Nina. – [Stará Ľubovňa] : Mesto Stará Ľubovňa, 2022, – 151 s. ISBN 978-80-570-4281-5

Cez steblá suchých tráv : výber prác ocenených autorov : zbierka poézie a prózy vydaná pri príležitosti 30. výročia celoslovenskej literárnej súťaže Poetická Ľubovňa. – Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko, 2022 – 176 s. ISBN 978-80-974198-0-6

Čo na srdci, to na .. : výber prác ocenených autorov celoslovenskej literárnej súťaže Poetická Ľubovňa. – Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko, 2012. – 75 s. ISBN 978-80-969769-1-1

Impresie : výber prác ocenených autorov celoslovenskej literárnej súťaže Poetická Ľubovňa. – Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko, 2007. – 79 s. ISBN 978-80-969659-0-8

Krájanie jablka : zborník poézie v jazykoch a nárečiach regiónu Stará Ľubovňa : (Česi, Gorali, karpatskí Nemci, Rómovia, Rusíni, Slováci). Ed. Kollárová, Nina. – [Stará Ľubovňa] : Ľubovnianske osvetové stredisko, 2022, – 215 s. ISBN 978-80-974198-1-3

Priúzko : zborník prác členov Spišského literárneho klubu k 40. výročiu vzniku. – Spišská Nová Ves : Fama Art, 2021. – 134 s. ISBN 978-80-89717-28-6

Slnko číta stromom z dlaní : výber prác ocenených autorov : zbierka poézie a prózy vydaná pri príležitosti 25. výročia celoslovenskej literárnej súťaže. – Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko, 2017. – 115 s. ISBN 978-80-969769-4-2

Plávka, Andrej: Stará Ľubovňa. In: Úroda. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973, – s. 238-239.
Slovenský básnik a prozaik Andrej Plávka (1907 Liptovská Sielnica – 1982 Bratislava), národný umelec, je pokrvne zviazaný so Starou Ľubovňou. Matka Viktória, rod. Dlugolinská, pochádzala zo Starej Ľubovne. Sám autor ako dieťa párkrát navštívil Ľubovňu a v autobiografii Smädný milenec (Slovenský spisovateľ, 1971) okrem iného píše: „Pre mňa teda bola Stará Ľubovňa hotovým rajom. Chodil som ta veľmi rád a vrátim sa ta ešte i vo svojich spomienkach.“

Vokál, Ferdinand: Stará Ľubovňa. In: Zvony srdca. – Prešov , 1991, – s. 71
Rodák zo Starej Ľubovne po maturite na Reálnom gymnáziu v Prešove v roku 1941 absolvoval štúdium slovenského a latinského jazyka na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor v Prešove, Sabinove, Humennom. V rokoch 1955 a 1956 zastával funkciu vedúceho kabinetu slovenského jazyka na Ukrajinskom pedagogickom ústave v Prešove. Básnickej a literárnej tvorbe sa venoval od študentských rokov. Bol členom mladej generácie katolíckej moderny, tiež matičiarom, profesorom. Ako autor sa predstavil básnickými zbierkami: Ozveny, Biela Nemesis (1941), Zvony srdca (1991), Skúsenosť (1993), Kam kráčame? (1994), Na prelome tisícročí (1995), Rozhovory duše (1996), Dúha pokoja (1999), Blízko k hviezdam (1999), Piesne od Zamaguria (1999).
Výber prác ocenených autorov celoslovenskej literárnej súťaže Poetická Ľubovňa vydaný pri príležitosti 20. výročia.

Zborník poézie o Starej Ľubovni zauzlil do jedného celku autorov niekoľkých generácií, básnikov i výtvarníkov, s ich jedinečnými pohľadmi na Starú Ľubovňu.

Zbierka poézie v jazykoch a nárečiach regiónu Stará Ľubovňa. Obsahuje básne od 40 regionálnych autorov v českom, goralskom, chmeľnickom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom, slovenskom a šarišskom jazyku či nárečí. Všetky básne sú preložené aj do slovenského jazyka.

2023

Almanach Muszyny. Muszyna : Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, 2004. ISSN 1234-6276

Čaro krojovaných bábik : katalóg. Bratislava : Únia žien Slovenska, 2016.

Dynamické procesy v súčasnej slavistike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3. – 4. novembra 2016 pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc., a 20. výročia založenia lektorátu bulharského jazyka na PU. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. 362 s. ISBN 978-80-555-1638-7
V príspevku Ivany Slivkovej Obrazy národnej identity v rusínskej literatúre na Slovensku sa uvádza dielo Spomienky a očakávania (2013) M. Kseňaka, rodáka z Kamienky, ako príklad deklarácie rusínskej národnej identity.

Eliášová, Darina: Kúpele Červený Kláštor : Smerdžonka. 1. vyd. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 159 s. ISBN 978-80-224-1950-5

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka : životné osudy v rozprávaniach (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea). Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2022. ISBN 978-80-89860-27-2

Furmanik, Martin : Putovanie dejinami Spiša : zaujímavosti zo spišskej histórie od stredoveku po Nežnú revolúciu. Spišská Nová Ves : Miroslav Števík SCEPUSIUM, 2022. ISBN 978-80-973327-8-5

Hlava, Róbert: Čarovná Stará Ľubovňa : Magical Stará Ľubovňa and its surroundings. 1. vyd. Banská Bystrica : CBS spol, s. r. o, 2023. 141 s. ISBN 978-80-8144-345-9

Katalóg „Čaro krojovaných bábik“ obsahuje súbor krojovaných bábik, ktoré vznikli v rámci projektu Minikroje, krorý vzdáva úctu kultúrnemu dedičstvu. Táto zbierka dnes obsahuje 151 slovenských krojov zachytených na figurínach bábik. Zbierka je odborne kategorizovaná a ku každému popisu sa nachádza aktuálna fotka krojovanej bábiky. Usporiadanie katalógu je prehľadné – podľa krajov a okres Stará Ľubovňa reprezentuje kroj z obce Jakubany, Plavnica, Veľký Lipník a Vyšné Ružbachy.

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 9. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2015. 159 s. ISBN 978-83-89989-76-5

2022

Bartunek, Anton: Osobnosti slovenského lekárnictva. Martin : Osveta, 2001. ISBN 80-8063-085-2

Birčák, Ján: Krátky slovník nárečia Ruskej Vole n/P a Čirča. Prešov : D.A.H., s.r.o, 2017. ISBN 978-80-89682-14-0

Birčák, Ján: Moje návraty. Prešov : D.A.H., s.r.o, 2020. ISBN 978-80-89682-22-5

Čižmár, Ivan: Narodnŷj kroj Rusyniv na fotografiji. Svidník : Tlačiareň svidnícka, s.r.o, 2018. ISBN 978-80-89755-55-4

Čižmár, Ivan: Narodny spivanky Rusyniv : kotry jem pozberal, hrav i spivav. Svidník : Tlačiareň svidnícka, s.r.o, 2022. ISBN 978-80-89755-90-5

Duda, Peter: História hasičstva kežmarského okresu. Kežmarok : Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o, [2021]. ISBN 978-80-89701-68-1

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka : kalendárne zvyky a obrady (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea). Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2021.
ISBN 978-80-89860-25-8

Guman, Dušan: Pohoria a ich najvyššie vrchy. Bratislava : DAJAMA, 2022. ISBN 978-80-8136-139-5

Gregorová, Lucia: Et in arcadia ego : katalóg výstavy Mareka Kvetana. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, 2021. ISBN 978-80-89860-23-4

Kaliński, Witold: Opowieść o ludziach w Dolinie Popradu. Stary Sącz : Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, 2021. ISBN 978-83-60900-87-1

Katalóg výstavy uznávaného vizuálneho umelca Mareka Kvetana pozostáva z fotografií inštalácie súčasného umenia vo vhodne vybraných priestoroch Ľubovnianskeho hradu. Táto inštalácia ponúkla nový pohľad na moderné umenie v historickej pamiatke. Jej cieľom bolo „opatrne“ a hlavne citlivo vybrať z kvalitnej početnej tvorby Mareka Kvetana diela, ktoré by interaktívne „debatovali“ s hradnými expozíciami. Ponúkaný typ výstavy zvýraznil nielen status zbierkových predmetov, ale i výnimočnosť súčasného umenia.

Kobialka, Hans: Nemeckí osadníci pri Dunajci : dejiny krajiny a Nemcov na severnom Spiši. Vydavateľské údaje neuvedené, [2012].

Kušnír, Jozef: Plaveč. Plaveč : Obec Plaveč, 2022. ISBN 978-80-570-3771-2

Lacika, Ján: Doliny a ich najkrajšie miesta. Bratislava : DAJAMA, 2022. ISBN 978-80-8136-138-8

Marec, Anton: Stará Ľubovňa a okolie : história, povesti a legendy. Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2021. ISBN 978-80-570-3046-1

Poláková, Viera: Hrady pre deti (3. diel). Bratislava : Dajama, 2022. ISBN 978-80-8136-141-8

Pop, Ivan: Malé dejiny Rusínov. Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, [2010]. ISBN 978-80-970354-4-0

Vybrané aspekty z dejín okresu Stará Ľubovňa v prvej polovici 20. storočia. Ed. Mikulík, Dalibor. [Stará Ľubovňa] : Ľubovnianske múzeum – hrad, 2019. ISBN 978-80-89860-12-8

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 8. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2014. ISBN 978-83-89989-64-2

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 10. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2017. ISBN 978-83-89989-82-6

Sandtner, Peter: Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty. Bratislava : Konfederácia politických väzňov Slovenska, 2020. ISBN 978-80-570-2243-5

Severovýchodné Slovensko. Prešov : Dino, 1995. ISBN 80-85575-12-4

Šleboda, Jaroslav: Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu „Tatry“. Kežmarok : Jadro, 2010. ISBN 978-80-89426-18-8

Tallová, Lucia: Lucia Tallová : hora zabudnutia. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2022. ISBN 978-80-89860-26-5

Vansová, Terézia: Nová kuchárska kniha. Bratislava : Tatran, 2022. ISBN 978-80-222-1217-5

Zbierky rozprávajú : stretnutia s minulosťou Starej Ľubovne. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska knižnica, 2021. ISBN 978-80-85729-29-

2021

Babčáková, Katarína: Chorovody na Slovensku. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, 2020. ISBN 978-80-89860-21-0

Čižmár, Ivan: Narodnŷj kroj Rusyniv na fotografiji. Svidník : Tlačiareň svidnícka, s.r.o, 2018. ISBN 978-80-89755-55-4

Dic, Mikuláš: Niko Dic: Umenie je odraz života. [Bratislava] : Foart, s.r.o, 2018. ISBN 978-80-89664-87-0

Dugas, Dionýz: Pieniny a Zamagurie. Sabinov : Dino, 2003. ISBN 80-85575-41-8

Dugas, Dionýz: Pieniny s Goralom. Sabinov : Dino, 2017. ISBN 978-80-85575-60-6

Dvořáková, Viera: Historické mestá na Slovensku. Bratislava : Slovart, 2012. ISBN 978-80-556-0494-7

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka : remeslá (zo zbierok Ľubovnianskeho múzea). Ed. Mikulík, Dalibor. [Stará Ľubovňa] : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2020.
ISBN 978-80-89860-17-3

Furmanik, Martin: Dejiny Rusínov na Spiši. Spišskáj́ Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2020. ISBN 978-80-85173-34-5

Chapuis Šutorová, Katarína: Zamoyské nevesty. [Bratislava] : Citadella, 2021. ISBN 978-80-8182-173-8

Kaliňák, Ján: Rusyn’skŷ narodnŷ spivankŷ. Svydnyk : Okresna orhanizacija Rusyn’skoj obrodŷ, 2020. ISBN 978-80-89755-79-0

Hreško, Mikuláš: 80 rokov volejbalu Stará Ľubovňa. [Stará Ľubovňa] : Mikuláš Hreško, [2020]. ISBN 978-80-570-2135-3

Kellö Žačoková, Andrea: Vitaj v múzeu. Bratislava : Slovart, spol. s r. o, 2021. ISBN 978-80-556-5043-2

Kindja, Ivan: Drotári : ДРОТАРІ. 2. vyd. Prešov : Rusínska obroda na Slovensku, 2019. ISBN 978-80-973525-0-9

Klub športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa 1987 – 2016 : prehľad činnosti a úspechov klubu. [Stará Ľubovňa] : [Klub športovej kulturistiky], [2017].

Kredatusová, Lívia: 103 pokladov združenia Euroregión Tatry. [Poprad] : Best Media spol. s.r.o, [2018]. ISBN 978-80-972890-1-0

Lengová, Miriam: Spišské remeslá, cechy a obchod do polovice 17. storočia. Bratislava : Marenčin PT, 2017. ISBN 978-80-8114-846-0

Leščinská, Judita: Forbasy : čo (ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte : o dedine, kde sa vráta nezamykali. [Stará Ľubovňa] : Judita Leščinská, [2021]. ISBN 978-80-570-3273-1

Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló. : Stará Ľubovňa. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2020. ISBN 978-80-89860-16-6

Ľubovnianske múzeum: hrad v Starej Ľubovni : ilustrovaný sprievodca. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad, [2020]. ISBN 978-80-89860-18-0

Marec, Anton: Spišský hrad a okolie : história, povesti a legendy. [Starý Smokovec] : [Pro libris], [2020]. ISBN 978-80-89701-48-3

Majeriková, Ingrid: Doživotná umiestnenka : pamätnica k nedožitým 80. narodeninám Viktora Majeríka. Bratislava : Goralinga, 2010. ISBN 978-80-970042-3-1

Muzeum Lubowelskie: zamek w Starej Lubowli : przewodnik ilustrowany. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad, [2020]. ISBN 978-80-89860-19-7

Olekšák, Peter: Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach : publikácia vydaná pri príležitosti 200. výročia jeho konsekrácie (1820) a 750. výročia príchodu Nemcov do Hniezdneho (1270/1271). Hniezdne : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne, 2019. ISBN 978-80-570-0742-5

Šťastný, František: Opustené kostoly Horného Spiša. Kežmarok : ViViT, [2014]. ISBN 978-80-89264-96-4

Števík, Miroslav: Ľubovniansky hrad. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2002. ISBN 80-968783-9-5

Zamkovský, Michal: Prečo ľudia veria? : duchovná poradňa TV LUX. Bratislava : TV LUX, s.r.o, [2020]. ISBN 978-80-973789-0-5

2020

Babjak, Ján: Záhrada Bohorodičky. [Prešov] : Petra, nezisková organizácia, 2018. ISBN 978-80-8099-135-7

Dancák, František: Starina : ľudia a dejiny. Starina : Obec Starina, 2019. ISBN 978-80-570-1249-8

Chapuis Šutorová, Katarína: Ružbašská kráľovská svadba. Námestovo : Tlačiareň Kubík, [2019]. ISBN 978-80-89602-99-5

Janura, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici. Bratislava : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2019. ISBN 978-80-89756-16-2

Horbulák, Zsolt: Regionálne hospodárske dejiny Slovenska. Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISBN 978-80-8075-790-8

Chovan, Jakub: Stará Ľubovňa a okolie z neba. Banská Bystrica : CBS, 2019. ISBN 978-80-8144-248-3

Kasarda, Martin: Kúpele : Slovensko, krajina živej vody. Bratislava : Dajama, 2020. ISBN 978-80-8136-115-9

Kongres Charity : zborník z príležitosti kongresu 20. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov konaného 20. – 21. 9. 2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0486-5

Lazorík, Ján: Zvyky a obyčaje horného potorysia. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2016. ISBN 978-80-971844-0-7

Lazorík, Ján: Myšlienky, vyslovenia, múdroslovia, v ktorých je nejaké poučenie, skúsenosť, pravda či irónia o živote : zápisky z Potorysia. Prešov : Krajské múzeum, [2016]. ISBN 978-80-971844-3-8

Lazorík, Ján: Pejoratíva v reči nášho ľudu : našo ľudovo hrešeňe, zlorečeňe, prezivaňe, kľace : doklad basňickeho taľentu našich pretkoch na metaforu. Prešov : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-971207-2-6

Mosorjak, Jozef: Partizánske vatry. Stará Ľubovňa : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, [2020]. ISBN 978-80-570-1769-1

Nové obzory: Šľachtické rody na východnom Slovenku v období stredoveku a novoveku. Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2019. ISBN 978-80-89952-08-3

Orságová, Katarína: Regióny cestovného ruchu na Slovensku. Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1720-3

Rozložník, Oto: Krása v horách ukrytá : sprievodca po krásach našich hôr pre deti a ich rodičov. [Kežmarok] : DNB consult, s.r.o, 2020. ISBN 978-80-971710-2-5

Vansová, Terézia: Recepty prastarej matere. Bratislava : Ikar a. s. – Príroda, 2019. ISBN 978-80-551-6864-7

Vojčíková – Poláčková, Anna: Severovýchodné Slovensko. Prešov : Dino, 1995. ISBN 80-85575-12-4

Znak, symbol a rituál v tradíciách a prejavoch ľudovej zbožnosti : zborník vedeckých (nekonferenčných) štúdií. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická univerzita, 2013. ISBN 978-80-555-0774-3

2019

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2019. ISBN 978-80-8207-036-4

Janovský, Andrej: Vidor Jurán 1879-1963. Hniezdne [vydavateľ neznámy], 2019. ISBN 978-80-8165-324-7

Lazorík, Ján: Povery z horného potorysia. Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2019. ISBN 978-80-97184-41-4

Mišenko, Pavol: Četnícke pamäti. Sabinov: Eva Burgrová, 2019. ISBN 978-80-88851-63-9

Olekšák, Peter: Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach. Hniezdne: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne, 2019. ISBN 978-80-570-0742-5

Pavelčíková, Monika: Čo dokážu naše ruky. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2019. ISBN 978-80-89860-13-5

Sprievodca: Svätomariánska púť, svetlo z východu. Rzeszów: Województwo Podkarpackie, 2019. ISBN 978-83-65940-00-1

2018

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody : prehľad výsledkov odborných sekcií (Kamienka 2017). Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody, 2018. ISBN 978-80-8184-056-2

Bartkovská,  Jana – Gondek, Ján. Goralské tradície Lesnice a Szczawnice. Kežmarok : ViViT, s.r.o. ISBN 978-80-89264-55-1

Do naha : katalóg k výstave. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-08-1

Drobňák, Adrián – Kollárová, Eva – Schneiderová, Anna – Švantner, Gabriel – Vranovská, Elena:  Stará Ľubovňa : región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa;  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa;  Okresný úrad Stará Ľubovňa, 2018. ISBN 978-80-570-0332-8

Knap, Miroslav: Plavnica : Na rozhraní Spiša a Šariša. Svidník : Tlačiareň svidnícka pre obec Plavnica, 2018. ISBN 987-80-89755-58-5

Kožušníctvo na Spiši : katalóg k výstave. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-09-8

Krafčíková, Marta. Chmeľnický nárečový slovník. Spišská Nová Ves : Miroslav Števík – Scepusium ; Chmeľnica : Obec Chmeľnica, 2018. ISBN 978-80-971814-7-5

V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938-1948 : príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014-2017. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN  978-80-89860-10-4

Denník vojaka z 1. svetovej vojny. Ed. Mikulík, Dalibor.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-11-41

Repková, Ľudmila – Folvarčíková, Mária: Putovanie časom : Nová Ľubovňa. Bratislava : Polygrafické centrum, 2018. ISBN 978-80-570-0358-8

Tradičná strava a stravovanie : zborník z XXII. konferencie Etnológ a múzeum. Ed. Stoličná, Rastislava. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku ; Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018.  ISBN 978-80-971748-6-6

2017

Balužinský, Jozef – Marcinová, Františka: Kríž : láska, sláva, moc a utrpenie. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2017. ISBN 978-80-89860-05-0

Dronzek, Jozef:  Hromoš a miestna časť Kozelec.  Stará Ľubovňa : Tlačiareň Pavlovský, 2017.  ISBN 978-80-972886-1-6

Dugas, Dionýz: Pieniny s Goralom.  Sabinov : Dino, 2017. ISBN 978-80-85575-60-6

Kollárová, Eva – Kollárová, Nina – Mertiňák, Michal:  Karol Thiry : človek, ktorý spája ľudí. Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2017. ISBN  978-80-972817-0-0

Hosťovská kniha rodiny  Raisz (1827-1882). Ed. Mikulík, Dalibor.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad, 2017. ISBN 978-80-89860-06-7

Mišenko, Pavol:  Objavené v ľubovnianskom archíve. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska mediálna spoločnosť, 2017. ISBN 978-80-9727

Nováková, Irena – Kollárová, Eva: Naša Vansovej Lomnička : 50 rokov celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko : Mestský úrad, 2017. ISBN 978-80-969769-5-9

Pokrivčák, Miroslav:  Hraničné v rokoch 2012 – 2017. Stará Ľubovňa : Tlačiareň Pavlovský, 2017, 25 s.

2016

Chartula pictoria : katalóg k výstave. Stará Ľubovňa: Ľubovnianska múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 72 s. ISBN 978-80-89860-01-2

Husiti a bratríci na Slovensku. Ed. Žarnovský, Peter. Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor Kežmarok : Múzeum v Kežmarku Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016.  208 s. ISBN 978-83-7490-925-9

Maľované truhlice : svadobná výbava nevesty (katalóg výstavy). Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. ISBN 978-80-898600-0-5

Múzeum pre všetkých. Ed. Balužinský, Jozef – Marcinová, Františka. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 164 s. ISBN 978-80-89860-02-9

2015

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 9. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2015. 159 s. ISBN 978-83-89989-76-5

Zamoyski : majitelia hradu Ľubovňa 1882-1944 = kolekcia zbierok z fondu Ľubovnianskeho múzea. Stará Ľubovňa: Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum – hrad, 2015. 84 s. ISBN 978-80-971032-8-6

Zrkadlenie hudby na Spiši (katalóg výstavy). Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – Hrad Stará Ľubovňa, 2015. ISBN 978-80-971032-5-5

2014

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 8. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2014. 175 s. ISBN 978-83-89989-64-2

Krafčíková, Marta: Utekali, aby zostali : rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. 1. vyd. Kežmarok : Miroslav Števík – Scepusium, 2014. 199 s. ISBN 978-80-971834-0-0

Števík, Miroslav – Marhefka, Michal: Podolínec : história pamiatky spomienky. 1. vyd. Podolínec : Miroslav Števík – Scepusium , 2014. 100 s. ISBN 978-80-971786-0-4

Špesová, Katarína: Veľký Lipník : 700 rokov písanej histórie 1314-2014. Veľký Lipník : Obecný úrad, 2014. 99 s. ISBN 978-80-971720-1-5

2013

Varcholová, Miriama – Laincz, Eduard: Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky. Stará Ľubovňa : Mestský úrad, 2013. 23 s. ISBN 978-80-971586-9-9

Števík, Miroslav – Macko, Martin: Kláštor v Podolínci : 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. 1. vyd. Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2013. 74 s. ISBN 978-80-89342-41-2

Ondrušeková, Anna: Štefan Kovaľ : Návraty. Poprad : Tatranská galéria, 2013. 48. S. ISBN 978-80-88851-42-4

2012

Mikulík, Dalibor – Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum , 2012. 119 s. ISBN 978-80-971032-1-7

Radič, Anton: Kremná : (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné). 1. vyd. Kremná : Obec Kremná, 2012. 158 s. ISBN 978-80-970933-5-8

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2012. 120 s. ISBN 978-80-970021-8-3

Dancák, František: Legnava a jej monastier. 1. vyd. Prešov : Petra, 2012. 115 s. ISBN 978-80-8099-054-1

2011

Čaro ornamentu : podľa Štefana Leonarda Kostelničáka. Košice: Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, 2011.

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 6. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2011. 79 s. ISBN 978-83-89989-45-1

Števík, Miroslav – Trajdos, Tadeusz M.:  Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-970021-6-9

Haviarová, Michaela – Haviar, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej , 2011. 103 s. ISBN 978-80-8115-054-8

Jeleňová, Darina: Novoľubovniansky goralský nárečový slovník. 1. vyd. Kežmarok, 2011. 367 s.

Spiš v 12. a 13. storočí. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2011. 328 s. ISBN 978-80- 970021-3-8

2010

Dancák, František: Litmanovská hora. 1. vyd. Prešov : Petra, 2010. 120 s. ISBN 978-80-8099-041

Pavelčíková, Monika: Matysovské ikony. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010. 58 s. ISBN 978-80-970021-4-5

Wierzbicki, Piotr: Spišsko-sandecká obchodná cesta. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe; Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa a, 2010. 108 s. ISBN 978-80-969934-2-0

Wierzbicki, Piotr: Szlak spisko-sądecki. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe; Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2010. 108 s. ISBN 978-80-969934-3-7

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 5. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010. 80 s. ISBN 978-80-970021-5-2

2009

Plaveč : publikácia vydaná pri príležitosti 740. Výročia od prvej písomnej zmienky o obci. Ed. Nemergut, Ján. Plaveč : Obec Plaveč , 2009. 176 s. ISBN 978-80-970169-8-2

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 4. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2009. 168 s. ISBN 978-83-89989-15-4

Tančáková, Monika – Pacák, Marián Andrej: Brieždenie s Matkou. 1. vyd. Michalovce : Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár, 2009. 214 s. ISBN 978-80-88724-44-5

2008

Sandecko-spišské zošity.1. vyd. Zväzok 3. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2008. 168 s. ISBN 978-83-89989-19-2

Števík, Miroslav a kol.: Zamek Lubowniański. 4. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 56 s. ISBN 978-80- 970021-0-7

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Hrad a skanzen v Starej Ľubovni. 2. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 32 s. ISBN 978-80-970021-1-4

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: A lublói vár és skanzen. 2. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 32 s. ISBN 978-80-970021-2-1

Cassagnet, Guy – Števík, Miroslav: Dialogues de l´Abbaye de l´Escaladieu en Bigorre à Cerveny klastor en Spis; Dialógy od opátstva Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši. 1. vyd. Tarbes : Generálna rada Horné Pyreneje, 2008. 76 s. ISBN 29514810-6-3

2007

Kozák, Štefan: Chmeľnica : Hopgarten. Chmeľnica : Obecný úrad, 2007. 71 s. ISBN 80-968450-8-X

Nová Ľubovňa. Ed. Chalupecký, Ivan – Murcko, Michal. Nová Ľubovňa : Obecný úrad, 2007.  229 s. ISBN 978-80-969622-7-3

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Die Burg und das Freilichtmuseum in Alt Lublau. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 32 s. ISBN 978-80-969234-5-8

Potočná, Eva: Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy. 1. vyd. Poprad : Nakladateľstvo Region Poprad Vyšné Ružbachy : Obecný úrad , 2007. 183 s. ISBN80-969344-4-9

Roth, Peter: Hniezdne. Hniezdne : Obecný úrad , 2007. 174 s. ISBN 978-80-969732-3-1

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 2. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2007. 112 s. ISBN 978-83-89989-15-4

Štefaňák, Peter: Malý Lipník. 1. vyd. Bratislava : LORCA, 2007. 349 s. ISBN 978-80-968437-7-0

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Vörös Kolostor 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-6-5

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Červený kláštor 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-6-5

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Das Rote Kloster 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-5-8

2006

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 1. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2006. 155 s. ISBN 978-83-89989-24-4

Tureková, Mária: Staroľubovniansky slovník. 2006. 253 s.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku múzea v Starej Ľubovni. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2006. 72 s. ISBN 80-969234-2-0

K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2006. 316 s. ISBN 80-969234-3-9

Števík, Miroslav – Timková, Michaela – Dlugolinský, Vladimír: Stará Ľubovňa v premenách storočí. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2006. 96 s. ISBN 80-969589-0-9

2005

Števík, Miroslav: Z dejín osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. 1 vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2005. 64 s. ISBN 80-969234-0-4

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2005. 200 s. ISBN 80-969234-1-2

Murcko, Michal: Sulín. 1. vyd. Sulín : Obecný úrad, 2005. 100 s. ISBN 80-969428-3-2

2004

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Červený (Lechnický) kláštor. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2004. 80 s. ISBN 80-969098-5-1

Pietas et litterae : vplyv kolégia piaristov v Podolínci na rozvoj školstva v minulosti. Ed. Maria Marcinowska. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2004. 162 s. ISBN 83-916869-8-1

Kundľa, Michal: Jakubany : včera a dnes. Kežmarok, 2004. 190 s. ISBN 80-88903-69-6

2003

K stredovekým dejinám Spiša. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2003. 188 s. ISBN 80- 968890-2-8

2002

Dlugoš, František: Štefan Putanko svedok viery. Levoča : Polypress s. r. o., 2002. 189 s. ISBN 80-88704-52-9

Kredatusová, Alena: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2002. 89 s. ISBN 80-968717-0-6

Števík, Miroslav a kol.: Ľubovniansky hrad. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2002. 60 s. ISBN 80- 968783-9-5

2001

Z minulosti Starej Ľubovne. Ed. Ivan Chalupecký. 1. vyd. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2001. 232 s. ISBN 80- 966964-6-7

Do roku 2000

Košťálik, Ján: Spišská Magura : geológia, reliéf, geoekológia. Košice : Univerzita P.J. Šafárika , 1999. 156 s. ISBN 80-7097-370-6

Števík, Miroslav – Česla, Jozef ml.: Hrad Ľubovňa. Zamek Lubownia. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 1999. 36 s. ISBN 80-968167-3-X

Marcinowska, Maria: Lubomirscy – starostowie sądeccy i spiscy. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 1998. 95 s. ISBN 83-903089-6-7

Murcko, Michal: Železnica Podolínec – Plaveč – Orlov 1966-1996. Prešov : Metodické centrum, 1997. 18 s.

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1945-1948 : (Hospodárske, spoločenské a politické pomery. 1. vyd. Divízia Prešov : Podnik výpočtovej techniky Bratislava a. s., 1997. 89 s. ISBN 80-88859-10-7

Príroda Pienin v premenách : Monotematický zborník vedeckých prác o Pieninskom národnom parku. Tatranská Lomnica : Správa národných parkov Slovenskej republiky, 1997. 123 s. ISBN 80-88680-14-X

Murcko, Michal: Historický slovník okresu Stará Ľubovňa : N – V. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1995.  114 s. ISBN 80-8045-009-09

Murcko, Michal: Historický slovník okresu Stará Ľubovňa : Č – M. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1995. 98 s. ISBN 80-8045-008-0

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1993. 104 s. ISBN 80-85410-66-4

Stav životného prostredia v okrese Stará Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Okresný úrad životného prostredia, 1993. 104 s.

Česla, Jozef – Kaleta, Vincent – Roth, Peter: Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : Agentúra VIZUAL, 1993. 146 s. ISBN 80-88674- 03-4

Mártonfi, Pavol: Flóra okresu Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 1992. 106 s.

Murcko, Michal: Hajtovka : 1427 – 1987. Hajtovka : Miestny národný výbor, 1990. 127 s.

Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa. 1. vyd. Bratislava : Slovenská kartografia S.l. : Slovenský úrad geodézie a kartografie [vyd.], 1989. 58 s. ISBN 80-85164-14-0

Chalupecký, Ivan – Smetana, Marcel: Hrad Ľubovňa. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1987. 112 s.

Koštálik, Ján: Minerálne vody okresu Stará Ľubovňa a blízkeho okolia. Stará Ľubovňa : Okresný národný výbor – odbor kultúry, 1982. 54 s.

Vojtas, Jozef: Hrad Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1969. 60 s.

Červenáková, Zora: Vitajte v sklade života, básne zo zošita v obale. Artis Omnis, 2019. ISBN 978-80-8201-026-1

Ďaďovská, Katarína: Prichytená pri pocite. – 1. vyd. – Bratislava : Odkaz , 1998. – 15 s. ISBN 80-85193-90-6

Greizingerová, Zuzana: Pripútajte sa, pristávame. – 1. vyd., 2022. – 409 s. ISBN 978-80-570-4459-8

Hlavatý, Martin: Nadrobené. – 1. vyd. – Spišská Nová Ves : FAMA art, 2021. – 130 s. ISBN 978-80-89717-26-2

Hrbatý, Peter Gustáv – Jendrichovský, Ján: Apokalyptická dráma. – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2017. ISBN 978-80-8194-079-8

Chapuis Šutorová, Katarína: Ružbašská kráľovská svadba. Námestovo : Tlačiareň Kubík, [2019]. ISBN 978-80-89602-99-5

Chapuis Šutorová, Katarína: Zamoyské nevesty. [Bratislava] : Citadella, 2021. ISBN 978-80-8182-173-8

Hudačková, Stanka: Môj sen. – 1. vyd. – Prešov : Gréckokatolícka charita Prešov, 2018, ISBN 978-80-973060-3-8

Kmečová, Vladimíra: Bahadurovo dedičstvo. – 1. vyd. – [Zvolen] : Enribook, 2022. – 445 s. ISBN 978-80-89948-61-1

Kollárová, Eva: Za slnkom. – 1. vyd. – Stará Ľubovňa : Okresná knižnica v Starej Ľubovni, 1994. -65 s. ISBN 80-85729-06-7

Kollárová, Nina: Strácanie. In: Básne 2016. – 1. vyd. – Bratislava: literarnyklub.sk, 2016. s. 76-81. ISBN 978-80-972550-3-9

Kollárová, Nina: Premlčané ticho. – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2017. ISBN 978-80-8194-071-2

Koneval, Mikuláš: Z rusyn’skoho serdcja : moji styšky. – 1. vyd. – Prjašiv : Rusyn’ska obroda na Sloven’sku : [Adin], 2012. – 144 s. ISBN 978-80-89540-20-4

Koneval, Mikuláš: Z rusyn’skoho serdcja : moji styšky (2). – 1. vyd. – [Svidník] : Tlačiareň svidnícka , 2015. – 119 s. ISBN 978-80-89755-13-4

Krafčíková, Marta: Babičkine rozprávky skutočné i zabudnuté. – 1. vyd. – Chmeľnica : Miroslav Števík – Scepusium, 2021. – 80 s. ISBN 978-80-973327-6-1

Kseňák, Mikuláš: Košaryk plodiv. Prjašiv: Adadejma rusinskoj kultury v SR, 2019. ISBN 978-80-89798-18-6

Kseňák, Mikuláš: Uhly pohl’adu. – 1. vyd. – Pr’ašiv : Akademija rusyn’skoj kultury v Slovac’kij republic’i, 2011. – 84 s. ISBN 978-8089441-20-4

Miková, Maja: Cukríková škôlka. – 1. vyd. – Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1997. – 67 s. ISBN 80-967845-0-1

Miková, Maja: Farebné rozprávky. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2009. – 71 s. ISBN 978-80-551-2087-4

Mišenko, Pavol: Návraty dávnych Vianoc. – [Sabinov] : Eva Burgrová, 2021. – 78 s. ISBN 978-80-97251437

Mišenko, Pavol: Potulky premenami času. – 1. vyd. – Nowy Sacz : Drukarnia Nova Sandec, 2023. – 101 s. ISBN 9788366394773

Pješčak, Ján: Kriminalistika : Učebnica pre právnické fakulty. Bratislava : Obzor, 1981.

Pješčak, Ján: Základy kriminalistiky. Praha : Naše vojsko, 1976.

Smoroňová, Marika: Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba. – Martin : Matica slovenská, 2016. – 56 s. ISBN 978-80-8128-164-8

Tančáková, Monika: Birmovné meno na každé písmeno : náuka k sviatosti birmovania. Prešov : Pavol Šidelský – Akcent Print, 2011. ISBN 978-80-89295-30-2

Tančáková, Monika: Jarčeky nehy. – 1. vyd . – Liptovský Mikuláš : OSDMF JSMF, 1992. – 135 s.

Tančáková, Monika: Dobre mi je v tichu. 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : Vydavateľstvo Janeva OS DMF, 1993. – 132 s. ISBN80-88682-02-9

Tančáková, Monika: Príbeh spod Litmanovskej hory. 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : JANEVA OS DMF, 1994. – 92 s. ISBN 80-88682-03-7

Tančáková, Monika: Vraj nemám mamu : Príbeh spod Litmanovskej hory II. – 1 vyd. – Liptovský Mikuláš : JANEVA OS DMF, 1995. – 110 s. ISBN 80-88682-07-X

Tančáková, Monika: Čížske návraty. – 1. vyd. – KB press, s.r.o., 1998. – 81 s. – ISBN 80-967913-5-4

Tančáková, Monika: Jablko pre anjela. – 1. vyd. – Prešov : Pavol Šidelský – Akcent Print, 2008. – 141 s. ISBN 978-80-89295-06-7

Tančáková, Monika: Polnočné svetlo. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2009. – 143 s. ISBN 978-80-89295-12-8

Tančáková, Monika: Volanie Litmanovskej hory. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2009. – 110 s. ISBN 978-80-89295-15-9

Tančáková, Monika: Ako spieva mlčanie. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2009. – 151 s. ISBN 978-80-89295-13-5

Tančáková, Monika: Len tebe mami. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2010. – 67 s. ISBN978-80-89295-22-7

Tyrpák, Bohuslav: Fantázia 2019. Šaľa: Fantázia media s. r. o., 2019. ISBN 978-80-89823-17-8. S. 232

Vokál, Ferdinand: Zvony srdca. – 1. vyd. – Prešov : Ferdinand Vokál , 1992. 71 s.