Regionálna literatúra

Romány, novely, poviedky

Čengel Solčanská, Mariana: Legenda o lietajúcom Cypriánovi : prešiel svetlom i tmou, aby našiel stratený sen. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2010. – 264 s. ISBN 978-80-551-2146-8

Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich vied a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, tajomný mních Cyprián. Ľudia vravia, že si zostrojil lietajúci stroj a jedného dňa na ňom odletel k Bohu. Tá legenda je možno pravdivá. Červený Kláštor je magické miesto. Už dávno tam prestal plynúť čas a už dávno tam nikto nezablúdil. Začiatkom osemnásteho storočia v ňom žijú pustovníci kamaldulského rádu svoj tichý, stereotypný život a vôbec si neuvedomujú, že sa okolitý svet mení. Jedného dňa nájdu pred bránou kláštora polomŕtveho muža, vyliečia ho a on sa rozhodne zostať s nimi. Dajú mu meno Cyprián. Kto je mladý muž s rukami od krvi, ktorý stále mlčí, a ktorého tajomná minulosť, plná lásky a smrti priviedla na miesto, kde sa zločiny vykupujú skrze zázraky?

 

Czobor, Vojtech: Hrdzavý kríž. – 1.vyd. – Bratislava : Slovart, 2014. – 246 s. ISBN 978-80-556-1079

Čo majú spoločné dedinský farár, zjavenie Panny Márie, rodinná hrobka dávno mŕtveho grófa a tichý blázon? Tajomstvo. Tajomstvo, ktoré smrdí cirkevným škandálom a odkrýva hĺbku našej viery. Dej románu  čitateľa zavedie aj do okolia Starej Ľubovne.

 

Hroncová-Faklová, Daniela Mamele. – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2010. – 135 s. ISBN 978-80-7140-334-0

„Johan a jeho matka Eva skutočne vo vtedajšom Hobgarde (dnešnej Chmeľnici, okres Stará Ľubovňa) žili. Po viacerých konfliktoch a následnom incidente v miestnom kostole Johan musel dedinu opustiť (približne v roku 1923). Potom sa o ňom i jeho „mamele“ informácia stráca. Približne do čias Slovenského štátu a s ním spojených deportácií židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. Matku údajne zobralo gestapo medzi prvými. V transportoch na východ, nevedno kam. V jednom z mnohých listov po dlhej, dlhej dobe Johan (figuroval pod menom Ján Kohol) píše: Moja drahá mama Eva Vogelfang…, ani sa nestačila obuť, nedovolili jej to, … iba takú bosú, bez všetkého ju vzali. Často som myslieval na ňu, ako so svojimi, už v mladosti boľavými kĺbmi musela trpieť, neobutá, neoblečená…! Johana (Jána Kohola) – v časoch holokaustu už zrelého muža – ukrývala rodina Ondreja Maradíka v Prešove. Schovávali ho spolu s iným židovským mládencom – omnoho mladším zlatníckym učňom Martinom Weilom. Prežili. Okrem záchrancu…“                         Autorka

 

Chňoupek. Bohuš: Pogrom : na syn sa nezomiera. Žilina : Knižné centrum, 2003. ISBN 80-8064-142-0

V „historickej črte“ Pacifik (s.57-76) nás autor zavedie do Starej Ľubovne v období po 2. svetovej vojne, kde ožívajú úvahy o dobudovaní železničnej trate z Podolínca do Plavča.

 

Kamjun´sky propovidky : Kamienske príbehy. – 1. vyd. – Kamienka : Základná škola s materskou školou, 2013. – 88 s. ISBN 978-80-971496-9-7

Výber z rukopisu Čarovný príbeh, ktorý bol realizovaný žiakmi Základnej školy s materskou školou v Kamienke v školskom roku 2002/2003.

 

Krúdy, Gyula, 1878-1933 Podolínske strašidlo. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1977. – 193 s.

Maďarský prozaik a žurnalista pochádzal zo šľachtickej rodiny. Základnú školu navštevoval v jeho rodnom meste Nyíregyháze, gymnázium Szatmári (1887-1888) a Podolínci (1888-1891), nakoniec v Nyíregyháze (1891-1895). Po ukončení štúdia sa začal venovať žurnalistike. Patrí k najobľúbenejším spisovateľom maďarskej literatúry 20. storočia. Utvoril osobitný umelecký štýl, v ktorom sa prelína skutočnosť so snom. Krúdy bol nesmierne plodným autorom. Napísal viac než šesťdesiat románov a viac než tritisíc noviel a poviedok. Pre nás je zaujímavý fakt, že viacero jeho diel sa odohráva na Slovensku, konkrétne v Podolínci i jeho okolí (Podolínske strašidlo, poviedky v zbierke Rytier zo snov…), kde autor strávil svoje študentské roky. Podolínske strašidlo je povesťou až legendou, v ktorej sa rozprávkové a tajomné prvky striedajú s realistickými opismi prostredia hradu a života obyčajného ľudu. Dej sa odohráva v  19. storočí v meste Podolínec a na tajomnom nižderskom hrade. Hrdinami sú obyvatelia Spiša troch národností – nemeckej, maďarskej a slovenskej.

 

Kvitinskij, V. A.: Partizánske Tatry.  – 1. vyd. –  Bratislava : Nakladateľstvo Pravda, 1989. – 199 s.

Partizánske Tatry sú spomienkami Viačeslava Antonoviča Kvitinského, bývalého veliteľa Osobitnej partizánskej brigády Klement Gotwald, ktorá operovala aj v pohorí Čergov.

 

Mikszáth, Kálman: Ľubovnianske strašidlo. – 1. vyd. – Bratislava : Marenčin PT, 2013. – s. 12-76. ISBN 978-80-8114-311-3

Mikszáth, Kálman: Mátoha v Ľubovni. In: Dáždnik svätého Petra. Posledný hradný pán a iné. – 1 vyd. – Bratislava : Tatran, 1979. – s. 53-104.

Maďarský spisovateľ, novinár a poslanec Uhorského snemu sa narodil v obci Sklabiná v zemianskej rodine. Študoval v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici, kde v roku 1966 maturoval. V roku 1968 začal študovať právo v Budapešti, ale štúdium nedokončil a pracoval ako miestoprísažný sudca i notár. Písaniu sa venoval už počas štúdií. Od roku 1881 sa venoval iba písaniu a spolupráci s viacerými periodikami. Medzi najvýznamnejšie diela patria Slovenskí rodáci, Čierne mesto, Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán, Gavalieri, Dvoje volieb v Uhorsku a mnoho iných. Ľubovniansky mešťan, obchodník Michal Kasperek, nečakane umiera po krivej prísahe a po smrti začne splácať svoje dlhy a vymáhať dlžoby. Ibaže peniaze, ktorými dlhy vypláca sú falošné a tak proti „strašidlu“ musí zasiahnuť aj svetská moc… Mátoha v Ľubovni sa dočkala v roku 1976 filmového spracovania a v kinách v Československu sa film uvádzal pod názvom Fantómove dukáty.

 

Nižnánsky, Jožo: Spišské tajomstvo. – 1. vyd. – Bratislava : Tatran, 1968. – 352 s.

Nižnánsky, Jožo: Spišské tajomstvo. – 3. vyd. – Bratislava : Media klub, 2000. – 335 s. ISBN 80-88772-31-1

Autor populárnych historických románov a povestí (Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Cholera, Krásna Hedviga, Studňa lásky, Žena dvoch mužov, Právo prvej noci, Lásky Žofie Bosniakovej), inšpirovaný záznamami Mateja Bela, spracoval v románe Spišské tajomstvo (1934) nezvyčajné udalosti, ktoré v roku 1718 vzrušili celý Spiš. Ľubovniansky kupec so zlou povesťou Michal Gašparek, nečakane zomrel. Aj po smrti sa zjavoval v meste, napádal pocestných, vyhrážal sa svojej žene a podpaľoval domy. Spolu s kumpánmi sa objavoval v maske vlkolaka a požičiaval si od mešťanov veľké sumy peňazí. Veriteľom však ľubovnianski vlkolaci vracali namiesto pravých falošné mince. Udalosti v Starej Ľubovni zašli až tak ďaleko, že Gašparekovu mŕtvolu vyňali z hrobu a spálili na hranici…

 

Pronská, Jana: Zlatníkova chovanica. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2008. – 200 s. ISBN 978-80-220-1430-4

V prvom historickom ľúbostnom románe Jany Pronskej ožíva územie stredovekého Slovenska a Poľska – Kremnica, Ľubovňa, Varínsky a Ľubovniansky hrad a Krakov. Na Ľubovnianskom hrade sú prípravy na svadbu v plnom prúde, no nik nepozná skutočnú totožnosť zlatníckeho tovariša, ktorý vyrobil nezvyčajne krásne šperky pre syna krakovského kniežaťa a jeho nevestu z významného rodu. Keď mladý hradný pán odhalí jeho tajomstvo, je stratený a sobáš dohodnutý mocnými je zrazu ohrozený…

 

Rothová, Gabriela: Sen o domove : vojnový príbeh nemeckej rodiny zo severoslovenskej obce. – 3. vyd. –  [S.l] : [s.n], február 2015. 88 s.

Autorka v útlej knihe zaznamenala spomienky obyvateľov nemeckej národnosti z Hniezdneho na obdobie 2. svetovej vojny a krátko po nej.

 

Sienkiewicz, Henryk: Potopa II. – 1. vyd. – Bratislava : Tatran, 1986. – 510 s.

Jeden z najznámejších poľských spisovateľov, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz (5. máj 1846, Wola Okrzejska, Poľsko – 15. november 1916, Vevey, Švajčiarsko), sa narodil v šľachtickej rodine. Študoval medicínu a filozofiu, spolupracoval s viacerými poľskými periodikami. Počas 1. svetovej vojny pracoval vo Švajčiarsku vo Výbore pre pomoc obetiam vojny v Poľsku a kde v roku 1916 aj zomrel. Najväčšiu slávu získal svojimi historickými románmi, týkajúcimi sa poľských a kresťanských dejín Quo vadis, Križiaci a tzv. Trilógia, ktorá sa skladá z troch samostatných diel, ktoré na seba voľne nadväzujú: Ohňom a mečom, Potopa a Pán Wołodyjowski.

 

Vansová, Terézia: Slovenka doma i na cestách. – 1. vyd. – Bratislava : Aspekt, 2011. 149 s. ISBN 978-80-85549-93-5

Terézia Vansová (rod. Medvecká; 1857 Zvolenská Slatina – 1942 Banská Bystrica) spisovateľka, redaktorka, prekladateľka, zástankyňa práva žien a osvetová pracovníčka žila s manželom Jánom Vansom v obci Lomnička na Spiši a v Biografických črtách (s. 257-309) sa zmieňuje aj o živote na vtedajšom Spiši.

 

Walach, Stanislaw: Akcie proti banditom. – 1. vyd. – Bratislava : Pravda, 1971. 295 s.

Kniha spomienok poľského dôstojníka „superglinu“ Stanislawa Walacha, v ktorej okrem iného popisuje akciu, počas ktorej pri Miľave zadržali skupinu o členov poľskej antikomunistickej organizácie Poľská podzemná armáda nezávislosti, na čele ktorej stál Stanislaw Pióro s krycím menom Emir. Podľa Walacha sa spoločná akcia poľských a československých bezpečnostných zlo­žiek skončila 14. augusta 1949 likvidáciou trinásťčlennej skupiny pri Ružbachoch, pričom medzi tromi mŕtvymi bol aj Stanislaw Pióro „Emir“, ktorý sa zastrelil sám.

Rozprávky a povesti

Domasta, Ján: Povesti o slovenských hradoch 1. – 4. vyd. – Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. – 507 s. ISBN 978-80-7451-058-8

V novom vydaní „klasických“ povestí o slovenských hradoch nájdeme povesť Tri krížiky vlastnou krvou o Ľubovnianskom hrade na stranách 493-507.

Domasta, Ján: Povesti o hradoch III. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1972. – 308 s.

Povesť a veľmožovi Ľubinovi, Ľubovnianskom hrade a Čertovej skale Tri krížiky vlastnou krvou nájdete na s. 195-218.

Haščáková, Mária: Príbehy a rozprávky spod Skalky. – 1. vyd. – [Bratislava] : Forza Music, 2014. – 71 s.

Útla knižka ilustrovaná Martinom Kellenbergerom prináša príbehy z rodného kraja autorky – obcí Ďurková a Ľubotín. Vystupujú v nich dedinské strigy, smrtky, duchovia, viditeľní i neviditeľní.

Huska, Miroslav A.: Skalný hrad na Kriváni. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1972. – 243 s.

Povesť Nový hrad v Podolínci (s. 172-175 ) hovorí o založení mesta a hradu poľskou kráľovnou.

Janota, Ľudovít: Slovenské hrady, diel druhý. – Bratislava : Columbus, 1995. – 327 s.  ISBN 80-7136-050-3

Fotoreprint prvého vydania z roku 1935 obsahuje povesť o vzniku Ľubovnianskeho hradu (s. 144-149), v ktorej veľmožovi noc, čo noc ničí stavbu víla – čarodejnica.

Karpinský, Peter: Kde asi rozprávky býva. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt, 2013. – 80 s. ISBN 978-80-8046-629-9

Tri  príbehy s rozprávkovými pesničkami z Ľubovnianskeho hradu – Princezná pre draka, Diablova skala a O troch zlatých vlasoch Deda Vševeda.

Majerik, Viktor – Glocko, Peter: Vodníkove zlaté kačky : rozprávky zo Zamaguria. – 1. vyd. – Bratislava : Goralinga, 2013. – 108 s. ISBN978-80-89601-02-8

Majerik, Viktor – Glocko, Peter:  Kráľ hadov strážca pokladov : zamagurské rozprávky. – 1. vyd. – Bratislava : Goralinga, 2015. 94 s. ISBN 978-80-89601-06-6

Majerik, Viktor– Glocko, Peter: Vodníkove zlaté kačky : rozprávky zo Zamaguria. – 1. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1975. – 249 s.

Majerik, Viktor– Glocko, Peter: Šťastenko : rozprávky zo Zamaguria. – 2. vyd. – Bratislava : Mladé letá, 1983. – 174 s.

Viktor Majerik, učiteľ, osvetár, kronikár, múzejník (aj v Ľubovnianskom múzeu), etnograf, zberateľ ľudovej slovesnosti zozbieral množstvo zamagurských rozprávok, ktoré zostavil a podal známy slovenský spisovateľ Peter Glocko. V rozprávkach ožívajú bytosti skutočne rozprávkové: topielci (vodníci), boginky, planétnici, chmurnici, mamuny i Trupiglovky.

Matúšková Renáta: Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch. – 1. vyd. – Bratislava : Perfekt , 2015. 132 s. ISBN 978-80-8046-733-3

Na stranách 92-97 je uverejnená jedna z verzií  príbehu o vzniku Ľubovnianskeho hradu.

Marec, Anton: Spišské povesti. – 1. vyd. – Martin : Matica slovenská, 2004, – 151 s.  ISBN 80-7090-755-X

V knihe nájdeme viacero povestí z regiónu: Lubinova zmluva s diablom, Založenie Podolínca, Podolínsky farbiar, Zbojník Jendruš, Zrod Dunajca, Skamenení mnísi a Lietajúci mních.

Marec, Anton: Hnali a veky nad hradbami. – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2000. – 191 s.  ISBN 80-7090-567-0

Na stranách 128-131 je povesť o Podolínci Zbojníkovo pokánie.

Petraško, Ľudovít: Povesti, príbehy a povedačky z východného Slovenska.  – 1. vyd. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2018. – 184 s. ISBN 978-80-8115-280-1

Autor v knihe zaznamenáva viacero príbehov z regiónu Stará Ľubovňa: Krídla frátra Cypriána (s. 54-56), Zbojník Krudinhob (s. 64-66), Skala lietajúceho čerta (s. 69-72), Čo doniesla voda (s. 103-104), Krutí páni na Plavči (s. 104-105),  Ľubovnianske strašidlo (s. 158-161).

Srnková, Monika: Povesti o slovenských hradoch. – 1. vyd. – Nesvady : Foni book, 2018. – 64 s. ISBN 978- 80-89637-93-5

Kniha obsahuje skrátenú verziu povesti o Ľubovnianskom hrade – Víla čarodejnica na s. 54.

Válek, Igor:  Povesti o slovenských riekach. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. – 137 s. ISBN 978-80-8115-134-7

Zaujímavé a poučné príbehy o vode. Medzi nimi aj zo Zamaguria: Zrodil sa Dunajec (s. 18 -21), Krídla pod Troma korunami (s. 101-104) a Skamenení mnísi a Jánošíkov skok (s. 112-115)

Válek, Igor: Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch. – Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. – 150 s. ISBN 978-80-8115-221-4

Z povesťovej mapy Slovenska v knihe nájdeme povesti o vzniku kúpeľov v Červenom Kláštore – Smerdžonke (Zlá voda v stupaji, dobrá v studničke) a Vyšných Ružbachoch (Prameň Izabelinej lásky).

 

Poézia

Plávka, Andrej: Stará Ľubovňa. In: Úroda. – 1. vyd. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1973, – s. 238-239.

Slovenský básnik a prozaik Andrej Plávka (1907 Liptovská Sielnica – 1982 Bratislava), národný umelec, je pokrvne zviazaný so Starou Ľubovňou. Matka Viktória, rod. Dlugolinská, pochádzala zo Starej Ľubovne. Sám autor ako dieťa párkrát navštívil Ľubovňu a v autobiografii Smädný milenec (Slovenský spisovateľ, 1971) okrem iného píše: „Pre mňa teda bola Stará Ľubovňa hotovým rajom. Chodil som ta veľmi rád a vrátim sa ta ešte i vo svojich spomienkach.“

 

Vokál, Ferdinand: Stará Ľubovňa. In: Zvony srdca. – Prešov , 1991, –  s.  71

Rodák zo Starej Ľubovne po maturite na Reálnom gymnáziu v Prešove v roku 1941 absolvoval štúdium slovenského a latinského jazyka na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor v Prešove, Sabinove, Humennom. V rokoch 1955 a 1956 zastával funkciu vedúceho kabinetu slovenského jazyka na Ukrajinskom pedagogickom ústave v Prešove. Básnickej a literárnej tvorbe sa venoval od študentských rokov. Bol členom mladej generácie katolíckej moderny, tiež matičiarom, profesorom. Ako autor sa predstavil básnickými zbierkami: Ozveny, Biela Nemesis (1941), Zvony srdca (1991), Skúsenosť (1993), Kam kráčame? (1994), Na prelome tisícročí (1995), Rozhovory duše (1996), Dúha pokoja (1999), Blízko k hviezdam (1999), Piesne od Zamaguria (1999).

2019

Etnografické zápisníky Jána Lazoríka. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2019. ISBN 978-80-8207-036-4

Janovský, Andrej: Vidor Jurán 1879-1963. Hniezdne [vydavateľ neznámy], 2019. ISBN 978-80-8165-324-7

Lazorík, Ján: Povery z horného potorysia. Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2019. ISBN 978-80-97184-41-4

Mišenko, Pavol: Četnícke pamäti. Sabinov: Eva Burgrová, 2019. ISBN 978-80-88851-63-9

Olekšák, Peter: Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach. Hniezdne: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne, 2019. ISBN 978-80-570-0742-5

Pavelčíková, Monika: Čo dokážu naše ruky. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2019. ISBN 978-80-89860-13-5

Sprievodca: Svätomariánska púť, svetlo z východu. Rzeszów: Województwo Podkarpackie, 2019. ISBN 978-83-65940-00-1

2018

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody : prehľad výsledkov odborných sekcií (Kamienka 2017). Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody, 2018. ISBN 978-80-8184-056-2

Bartkovská,  Jana – Gondek, Ján. Goralské tradície Lesnice a Szczawnice. Kežmarok : ViViT, s.r.o. ISBN 978-80-89264-55-1

Do naha : katalóg k výstave. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-08-1

Drobňák, Adrián – Kollárová, Eva – Schneiderová, Anna – Švantner, Gabriel – Vranovská, Elena:  Stará Ľubovňa : región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa;  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa;  Okresný úrad Stará Ľubovňa, 2018. ISBN 978-80-570-0332-8

Knap, Miroslav: Plavnica : Na rozhraní Spiša a Šariša. Svidník : Tlačiareň svidnícka pre obec Plavnica, 2018. ISBN 987-80-89755-58-5

Kožušníctvo na Spiši : katalóg k výstave. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-09-8

Krafčíková, Marta. Chmeľnický nárečový slovník. Spišská Nová Ves : Miroslav Števík – Scepusium ; Chmeľnica : Obec Chmeľnica, 2018. ISBN 978-80-971814-7-5

V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938-1948 : príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014-2017. Ed. Mikulík, Dalibor. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN  978-80-89860-10-4

Denník vojaka z 1. svetovej vojny. Ed. Mikulík, Dalibor.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018. ISBN 978-80-89860-11-41

Repková, Ľudmila – Folvarčíková, Mária: Putovanie časom : Nová Ľubovňa. Bratislava : Polygrafické centrum, 2018. ISBN 978-80-570-0358-8

Tradičná strava a stravovanie : zborník z XXII. konferencie Etnológ a múzeum. Ed. Stoličná, Rastislava. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku ; Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2018.  ISBN 978-80-971748-6-6

2017

Balužinský, Jozef – Marcinová, Františka: Kríž : láska, sláva, moc a utrpenie. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2017. ISBN 978-80-89860-05-0

Dronzek, Jozef:  Hromoš a miestna časť Kozelec.  Stará Ľubovňa : Tlačiareň Pavlovský, 2017.  ISBN 978-80-972886-1-6

Dugas, Dionýz: Pieniny s Goralom.  Sabinov : Dino, 2017. ISBN 978-80-85575-60-6

Kollárová, Eva – Kollárová, Nina – Mertiňák, Michal:  Karol Thiry : človek, ktorý spája ľudí. Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2017. ISBN  978-80-972817-0-0

Hosťovská kniha rodiny  Raisz (1827-1882). Ed. Mikulík, Dalibor.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad, 2017. ISBN 978-80-89860-06-7

Mišenko, Pavol:  Objavené v ľubovnianskom archíve. Stará Ľubovňa : Ľubovnianska mediálna spoločnosť, 2017. ISBN 978-80-9727

Nováková, Irena – Kollárová, Eva: Naša Vansovej Lomnička : 50 rokov celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien.  Stará Ľubovňa : Ľubovnianske osvetové stredisko : Mestský úrad, 2017. ISBN 978-80-969769-5-9

Pokrivčák, Miroslav:  Hraničné v rokoch 2012 – 2017. Stará Ľubovňa : Tlačiareň Pavlovský, 2017, 25 s.

2016

Chartula pictoria : katalóg k výstave. Stará Ľubovňa: Ľubovnianska múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 72 s. ISBN 978-80-89860-01-2

Husiti a bratríci na Slovensku. Ed. Žarnovský, Peter. Červený Kláštor : Múzeum Červený Kláštor Kežmarok : Múzeum v Kežmarku Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016.  208 s. ISBN 978-83-7490-925-9

Maľované truhlice : svadobná výbava nevesty (katalóg výstavy). Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. ISBN 978-80-898600-0-5

Múzeum pre všetkých. Ed. Balužinský, Jozef – Marcinová, Františka. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 164 s. ISBN 978-80-89860-02-9

2015

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 9. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2015. 159 s. ISBN 978-83-89989-76-5

Zamoyski : majitelia hradu Ľubovňa 1882-1944 = kolekcia zbierok z fondu Ľubovnianskeho múzea. Stará Ľubovňa: Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa a Ľubovnianske múzeum – hrad, 2015. 84 s. ISBN 978-80-971032-8-6

Zrkadlenie hudby na Spiši (katalóg výstavy). Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum – Hrad Stará Ľubovňa, 2015. ISBN 978-80-971032-5-5

2014

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 8. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2014. 175 s. ISBN 978-83-89989-64-2

Krafčíková, Marta: Utekali, aby zostali : rozprávanie o minulosti pre súčasnosť. 1. vyd. Kežmarok : Miroslav Števík – Scepusium, 2014. 199 s. ISBN 978-80-971834-0-0

Števík, Miroslav – Marhefka, Michal: Podolínec : história pamiatky spomienky. 1. vyd. Podolínec : Miroslav Števík – Scepusium , 2014. 100 s. ISBN 978-80-971786-0-4

Špesová, Katarína: Veľký Lipník : 700 rokov písanej histórie 1314-2014. Veľký Lipník : Obecný úrad, 2014. 99 s. ISBN 978-80-971720-1-5

2013

Varcholová, Miriama – Laincz, Eduard: Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky. Stará Ľubovňa : Mestský úrad, 2013. 23 s. ISBN 978-80-971586-9-9

Števík, Miroslav – Macko, Martin: Kláštor v Podolínci : 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. 1. vyd. Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2013. 74 s. ISBN 978-80-89342-41-2

Ondrušeková, Anna: Štefan Kovaľ : Návraty. Poprad : Tatranská galéria, 2013. 48. S. ISBN 978-80-88851-42-4

2012

Mikulík, Dalibor – Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum , 2012. 119 s. ISBN 978-80-971032-1-7

Radič, Anton: Kremná : (Mníšek n/Popradom – Pilhov, Hraničné). 1. vyd. Kremná : Obec Kremná, 2012. 158 s. ISBN 978-80-970933-5-8

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918-1938. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2012. 120 s. ISBN 978-80-970021-8-3

Dancák, František: Legnava a jej monastier. 1. vyd. Prešov : Petra, 2012. 115 s. ISBN 978-80-8099-054-1

2011

Čaro ornamentu : podľa Štefana Leonarda Kostelničáka. Košice: Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, 2011.

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 6. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2011. 79 s. ISBN 978-83-89989-45-1

Števík, Miroslav – Trajdos, Tadeusz M.:  Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-970021-6-9

Haviarová, Michaela – Haviar, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej , 2011. 103 s. ISBN 978-80-8115-054-8

Jeleňová, Darina: Novoľubovniansky goralský nárečový slovník. 1. vyd. Kežmarok, 2011. 367 s.

Spiš v 12. a 13. storočí. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2011. 328 s. ISBN 978-80- 970021-3-8

2010

Dancák, František: Litmanovská hora. 1. vyd. Prešov : Petra, 2010. 120 s. ISBN 978-80-8099-041

Pavelčíková, Monika: Matysovské ikony. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010. 58 s. ISBN 978-80-970021-4-5

Wierzbicki, Piotr: Spišsko-sandecká obchodná cesta. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe; Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa a, 2010. 108 s. ISBN 978-80-969934-2-0

Wierzbicki, Piotr: Szlak spisko-sądecki. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe; Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2010. 108 s. ISBN 978-80-969934-3-7

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 5. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010. 80 s. ISBN 978-80-970021-5-2

2009

Plaveč : publikácia vydaná pri príležitosti 740. Výročia od prvej písomnej zmienky o obci. Ed. Nemergut, Ján. Plaveč : Obec Plaveč , 2009. 176 s. ISBN 978-80-970169-8-2

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 4. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2009. 168 s. ISBN 978-83-89989-15-4

Tančáková, Monika – Pacák, Marián Andrej: Brieždenie s Matkou. 1. vyd. Michalovce : Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár, 2009. 214 s. ISBN 978-80-88724-44-5

2008

Sandecko-spišské zošity.1. vyd. Zväzok 3. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2008. 168 s. ISBN 978-83-89989-19-2

Števík, Miroslav a kol.: Zamek Lubowniański. 4. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 56 s. ISBN 978-80- 970021-0-7

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Hrad a skanzen v Starej Ľubovni. 2. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 32 s. ISBN 978-80-970021-1-4

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: A lublói vár és skanzen. 2. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2008. 32 s. ISBN 978-80-970021-2-1

Cassagnet, Guy – Števík, Miroslav: Dialogues de l´Abbaye de l´Escaladieu en Bigorre à Cerveny klastor en Spis; Dialógy od opátstva Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši. 1. vyd. Tarbes : Generálna rada Horné Pyreneje, 2008. 76 s. ISBN 29514810-6-3

2007

Kozák, Štefan: Chmeľnica : Hopgarten. Chmeľnica : Obecný úrad, 2007. 71 s. ISBN 80-968450-8-X

Nová Ľubovňa. Ed. Chalupecký, Ivan – Murcko, Michal. Nová Ľubovňa : Obecný úrad, 2007.  229 s. ISBN 978-80-969622-7-3

Pavelčíková, Monika – Števík, Miroslav: Die Burg und das Freilichtmuseum in Alt Lublau. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 32 s. ISBN 978-80-969234-5-8

Potočná, Eva: Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy. 1. vyd. Poprad : Nakladateľstvo Region Poprad Vyšné Ružbachy : Obecný úrad , 2007. 183 s. ISBN80-969344-4-9

Roth, Peter: Hniezdne. Hniezdne : Obecný úrad , 2007. 174 s. ISBN 978-80-969732-3-1

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 2. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2007. 112 s. ISBN 978-83-89989-15-4

Štefaňák, Peter: Malý Lipník. 1. vyd. Bratislava : LORCA, 2007. 349 s. ISBN 978-80-968437-7-0

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Vörös Kolostor 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-6-5

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Červený kláštor 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-6-5

Števík, Miroslav – Fetko Filip: Rubrum Claustrum : Das Rote Kloster 1320 – 2007. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2007. 40 s. ISBN 978-80-969234-5-8

2006

Sandecko-spišské zošity. 1. vyd. Zväzok 1. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2006. 155 s. ISBN 978-83-89989-24-4

Tureková, Mária: Staroľubovniansky slovník. 2006. 253 s.

Pamätnica k 50. výročiu vzniku múzea v Starej Ľubovni. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2006. 72 s. ISBN 80-969234-2-0

K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2006. 316 s. ISBN 80-969234-3-9

Števík, Miroslav – Timková, Michaela – Dlugolinský, Vladimír: Stará Ľubovňa v premenách storočí. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Mesto Stará Ľubovňa, 2006. 96 s. ISBN 80-969589-0-9

2005

Števík, Miroslav: Z dejín osídlenia a verejnej správy stredovekého Spiša. 1 vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2005. 64 s. ISBN 80-969234-0-4

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Dejiny hradu Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2005. 200 s. ISBN 80-969234-1-2

Murcko, Michal: Sulín. 1. vyd. Sulín : Obecný úrad, 2005. 100 s. ISBN 80-969428-3-2

2004

Števík, Miroslav – Timková, Michaela: Červený (Lechnický) kláštor. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2004. 80 s. ISBN 80-969098-5-1

Pietas et litterae : vplyv kolégia piaristov v Podolínci na rozvoj školstva v minulosti. Ed. Maria Marcinowska. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 2004. 162 s. ISBN 83-916869-8-1

Kundľa, Michal: Jakubany : včera a dnes. Kežmarok, 2004. 190 s. ISBN 80-88903-69-6

2003

K stredovekým dejinám Spiša. Ed. Miroslav Števík. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2003. 188 s. ISBN 80- 968890-2-8

2002

Dlugoš, František: Štefan Putanko svedok viery. Levoča : Polypress s. r. o., 2002. 189 s. ISBN 80-88704-52-9

Kredatusová, Alena: Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2002. 89 s. ISBN 80-968717-0-6

Števík, Miroslav a kol.: Ľubovniansky hrad. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2002. 60 s. ISBN 80- 968783-9-5

2001

Z minulosti Starej Ľubovne. Ed. Ivan Chalupecký. 1. vyd. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2001. 232 s. ISBN 80- 966964-6-7

Do roku 2000

Košťálik, Ján: Spišská Magura : geológia, reliéf, geoekológia. Košice : Univerzita P.J. Šafárika , 1999. 156 s. ISBN 80-7097-370-6

Števík, Miroslav – Česla, Jozef ml.: Hrad Ľubovňa. Zamek Lubownia. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 1999. 36 s. ISBN 80-968167-3-X

Marcinowska, Maria: Lubomirscy – starostowie sądeccy i spiscy. 1. vyd. Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe, 1998. 95 s. ISBN 83-903089-6-7

Murcko, Michal: Železnica Podolínec – Plaveč – Orlov 1966-1996. Prešov : Metodické centrum, 1997. 18 s.

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1945-1948 : (Hospodárske, spoločenské a politické pomery. 1. vyd. Divízia Prešov : Podnik výpočtovej techniky Bratislava a. s., 1997. 89 s. ISBN 80-88859-10-7

Príroda Pienin v premenách : Monotematický zborník vedeckých prác o Pieninskom národnom parku. Tatranská Lomnica : Správa národných parkov Slovenskej republiky, 1997. 123 s. ISBN 80-88680-14-X

Murcko, Michal: Historický slovník okresu Stará Ľubovňa : N – V. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1995.  114 s. ISBN 80-8045-009-09

Murcko, Michal: Historický slovník okresu Stará Ľubovňa : Č – M. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1995. 98 s. ISBN 80-8045-008-0

Murcko, Michal: Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1938-1945. 1. vyd. Prešov : Metodické centrum, 1993. 104 s. ISBN 80-85410-66-4

Stav životného prostredia v okrese Stará Ľubovňa. 1. vyd. Stará Ľubovňa : Okresný úrad životného prostredia, 1993. 104 s.

Česla, Jozef – Kaleta, Vincent – Roth, Peter: Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : Agentúra VIZUAL, 1993. 146 s. ISBN 80-88674- 03-4

Mártonfi, Pavol: Flóra okresu Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 1992. 106 s.

Murcko, Michal: Hajtovka : 1427 – 1987. Hajtovka : Miestny národný výbor, 1990. 127 s.

Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa. 1. vyd. Bratislava : Slovenská kartografia S.l. : Slovenský úrad geodézie a kartografie [vyd.], 1989. 58 s. ISBN 80-85164-14-0

Chalupecký, Ivan – Smetana, Marcel: Hrad Ľubovňa. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1987. 112 s.

Koštálik, Ján: Minerálne vody okresu Stará Ľubovňa a blízkeho okolia. Stará Ľubovňa : Okresný národný výbor – odbor kultúry, 1982. 54 s.

Vojtas, Jozef: Hrad Stará Ľubovňa. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1969. 60 s.

Červenáková, Zora: Vitajte v sklade života, básne zo zošita v obale. Artis Omnis, 2019. ISBN 978-80-8201-026-1

Ďaďovská, Katarína: Prichytená pri pocite. – 1. vyd. – Bratislava : Odkaz , 1998. – 15 s. ISBN 80-85193-90-6

Hrbatý, Peter Gustáv  – Jendrichovský, Ján: Apokalyptická dráma. – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2017. ISBN 978-80-8194-079-8

Hudačková, Stanka: Môj sen. – 1. vyd. – Prešov : Gréckokatolícka charita Prešov, 2018, ISBN 978-80-973060-3-8

Kollárová, Eva: Za slnkom. – 1. vyd. – Stará Ľubovňa : Okresná knižnica v Starej Ľubovni, 1994. -65 s. ISBN 80-85729-06-7

Kollárová, Nina: Strácanie. In: Básne 2016. – 1. vyd. – Bratislava: literarnyklub.sk, 2016. s. 76-81. ISBN 978-80-972550-3-9

Kollárová, Nina: Premlčané ticho. – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov,  2017. ISBN 978-80-8194-071-2

Koneval, Mikuláš: Z rusyn’skoho serdcja : moji styšky. – 1. vyd. – Prjašiv : Rusyn’ska obroda na Sloven’sku : [Adin], 2012. – 144 s. ISBN 978-80-89540-20-4

Koneval, Mikuláš: Z rusyn’skoho serdcja : moji styšky (2). – 1. vyd. – [Svidník] : Tlačiareň svidnícka , 2015. – 119 s.  ISBN 978-80-89755-13-4

Kseňák, Mikuláš: Košaryk plodiv. Prjašiv: Adadejma rusinskoj kultury v SR, 2019. ISBN 978-80-89798-18-6

Miková, Maja: Cukríková škôlka. – 1. vyd. – Prešov : Vydavateľstvo Anna Nagyová, 1997. – 67 s. ISBN 80-967845-0-1

Miková, Maja: Farebné rozprávky. – 1. vyd. – Bratislava : Ikar, 2009. – 71 s. ISBN 978-80-551-2087-4

Smoroňová, Marika: Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba. – Martin : Matica slovenská, 2016. – 56 s. ISBN 978-80-8128-164-8

Tančáková, Monika: Jarčeky nehy. – 1. vyd . – Liptovský Mikuláš : OSDMF JSMF, 1992. – 135 s.

Tančáková, Monika: Dobre mi je v tichu.  1. vyd. – Liptovský Mikuláš : Vydavateľstvo Janeva OS DMF, 1993. – 132 s. ISBN80-88682-02-9

Tančáková, Monika: Príbeh spod Litmanovskej hory. 1. vyd. – Liptovský Mikuláš : JANEVA OS DMF, 1994. – 92 s. ISBN 80-88682-03-7

Tančáková, Monika: Vraj nemám mamu : Príbeh spod Litmanovskej hory II. – 1 vyd. – Liptovský Mikuláš : JANEVA OS DMF, 1995. – 110 s. ISBN 80-88682-07-X

Tančáková, Monika: Čížske návraty. – 1. vyd. – KB press, s.r.o., 1998. – 81 s. – ISBN 80-967913-5-4

Tančáková, Monika: Jablko pre anjela. – 1. vyd. – Prešov : Pavol Šidelský – Akcent Print, 2008. – 141 s. ISBN 978-80-89295-06-7

Tančáková, Monika: Polnočné svetlo. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2009. – 143 s. ISBN 978-80-89295-12-8

Tančáková, Monika: Volanie Litmanovskej hory. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2009. – 110 s. ISBN 978-80-89295-15-9

Tančáková, Monika: Ako spieva mlčanie. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print , 2009. – 151 s. ISBN 978-80-89295-13-5

Tančáková, Monika: Len tebe mami. – 1. vyd. – Prešov : Akcent print, 2010. – 67 s. ISBN978-80-89295-22-7

Tyrpák, Bohuslav: Fantázia 2019. Šaľa: Fantázia media s. r. o., 2019. ISBN 978-80-89823-17-8. S. 232

Vokál, Ferdinand: Zvony srdca. – 1. vyd. – Prešov : Ferdinand Vokál , 1992. 71 s.