Stretnutie s Gabrielou Futovou

“Stonožkári” sa 10. 5. 2018 stretli so spisovateľkou Gabrielou Futovou.