Inscenováné čítanie

Čítanie príbehu plného neuveriteľných dobrodružstiev, ktoré Beta Analfabeta zažila v tichom šere knižnice…. s bábkoherečkou  Barborou krajč Zamiškovou.