Kontakty

 Výpožičný čas knižnice

Pondelok: 8:00 – 18:00
Utorok: 14:00 – 17:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

Letný výpožičný čas knižnice

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

Adresa

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
telefón • 052/ 43 21 501, 0911 879 017
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Riaditeľka

Mgr. Elena Vranovská
telefón •  0911 677 002
e-mail • riaditel@kniznicasl.sk

Metodika

Mgr. Lenka Strenková
e-mail • metodika@kniznicasl.sk

Akvizícia, katalogizácia

Mgr. Denisa Salamonová
e-mail • akvizicia@kniznicasl.sk

Koordinácia podujatí, vedúca KIS

Mgr. Zuzana Lukačovská
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Bibliografia

Lucia Knapová
e-mail • bibliografia@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, MVS

Jana Cox
e-mail • mvs@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, MVS

Liana Rybovičová
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre dospelých

Bc. Eva Simančíková
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre deti a mládež

Ivan Orovčík
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre deti a mládež

Margita Olejníková
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Útvar ekonomicko – technický, vedúca

Mária Imrichová
e-mail • ekonom@kniznicalubovna-sl.psk.sk

Útvar ekonomicko – technický

Bc. Eva Simančíková
e-mail • sekretariat@kniznicalubovna-sl.psk.sk