Kontakty

Výpožičný čas knižnice

Pondelok: 8:00 – 18:00
Utorok: 14:00 – 17:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

Adresa

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
telefón • 052/ 43 21 501, 0911 879 017
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Riaditeľka knižnice

Mgr. Ivana Šipošová
telefón: 052/ 43 22 210, 0911 677 002
e-mail: siposova@kniznicasl.sk

Zástupkyňa riaditeľky, bibliografia

Mgr. Elena Vranovská
telefón: 052/ 43 22 210
e-mail: bibliografia@kniznicasl.sk

Metodika

Mgr. Lenka Strenková
telefón: 052/ 43 22 210
e-mail: metodika@kniznicasl.sk

Akvizícia, katalogizácia

Mgr. Denisa Salamonová
telefón: 052/ 44 68 419
e-mail: akvizicia@kniznicasl.sk

Koordinácia podujatí

Mgr. Zuzana Lukačovská
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, zvukové knihy

Mgr. Oľga Jančišinová
telefón: 052/ 43 21 501
e-mail: kniznica@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, MVS

Helena Filičková
telefón: 052/ 43 21 501
e-mail: mvs@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre dospelých

PhDr. Edita Oláhová
telefón: 052/ 43 21 501
e-mail: kniznica@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre deti a mládež

Mgr. Jana Vargová
telefón: 052/ 43 21 501
e-mail: detske@kniznicasl.sk

Útvar ekonomicko – technický, vedúca

Mária Hricková
telefón: 052/ 44 68 419
e-mail: ekonom@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk

Útvar ekonomicko- technický

Mgr. Monika Vidová
telefón: 052/ 44 68 419
e-mail: kniznica@kniznicasl.sk