Kontakty

Výpožičný čas knižnice

Pondelok: 8:00 – 18:00
Utorok: 14:00 – 17:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00

Adresa

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
telefón • 052/ 43 21 501, 0911 879 017
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Riaditeľka

Mgr. Elena Vranovská
telefón • 052/ 43 22 210, 0911 677 002
e-mail • riaditel@kniznicasl.sk

Metodika, zástupkyňa

Mgr. Lenka Strenková
telefón • 
052/ 43 22 210
e-mail • 
metodika@kniznicasl.sk

Akvizícia, katalogizácia

Mgr. Denisa Salamonová
telefón • 052/ 44 68 419
e-mail • akvizicia@kniznicasl.sk

Koordinácia podujatí, zvukové knihy, vedúca KIS

Mgr. Zuzana Lukačovská
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Bibliografia

Mgr. Janka Kaletová
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • bibliografia@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, MVS

Gabriela Sekeráková
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • mvs@kniznicasl.sk

Odborná literatúra, MVS

Mgr. Jana Vargová
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • mvs@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre dospelých

PhDr. Edita Oláhová
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre dospelých

Bc. Simančíková Eva
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk

Krásna literatúra pre deti a mládež

Bc. Mária Sčensná
telefón • 052/ 43 21 501
e-mail • komunikacia@kniznicasl.sk

Útvar ekonomicko – technický, vedúca

Mária Hricková
telefón • 052/ 44 68 419
e-mail • ekonom@kniznicalubovna-sl.vucpo.sk

Útvar ekonomicko – technický

Liana Rybovičová
telefón • 052/ 44 68 419
e-mail • kniznica@kniznicasl.sk