O knižnici

Ľubovnianska knižnica je:

  • príspevková organizácia Prešovského samosprávneho kraja
  • verejná knižnica s univerzálnym knižničným fondom pre všetky vekové kategórie
  • regionálne centrum knihovníckych, bibliografických a informačných služieb
  • metodické centrum pre sieť obecných knižníc okresu Stará Ľubovňa

Ľubovnianska knižnica ponúka:

  • výpožičné služby
  • knižnično-informačné služby
  • vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
  • priestor na stretávanie komunít