Samoobslužné vrátenie kníh

Mimo výpožičných hodín Ľubovnianskej knižnice môžete knižničné dokumenty vrátiť do biblioboxu, ktorý sa počas rekonštrukčných prác na OD Družba nachádza pred predajňou drogérie Teta.

Vrátenie požičaných dokumentov prostredníctvom biblioboxu je dobrovoľné a knižnica nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti pri vrátení knižničných dokumentov touto formou. Knihy budú z vášho konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

Odporúčame, aby ste si stav požívateľského konta overili a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi knižnice.
Poplatky, ktoré vám na konte zostali, uhradíte pri najbližšej návšteve knižnice.