Samoobslužné požičiavanie a vrátenie kníh

Interiérová samoobslužná stanica a exteriérový samoobslužný automat, ktoré do Ľubovnianskej knižnice pribudli ku Biblioboxu vďaka schválenému projektu Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným službám z finančných zdrojov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, budú prirodzenou cestou výpožičky a vracania dokumentov knižničného fondu bez asistencie personálu.

Bibliobox

biblioboxMimo výpožičných hodín Ľubovnianskej knižnice môžete knižničné dokumenty vrátiť do biblioboxu. Nachádza sa pred vstupom do knižnice, vedľa kvetinárstva.

Vrátenie požičaných dokumentov prostredníctvom biblioboxu je dobrovoľné a knižnica nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti.

Knihy budú z vášho konta odpísané nasledujúci pracovný deň. Odporúčame, aby ste si stav požívateľského konta overili v online katalógu a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi knižnice osobne v knižnici alebo na telefónnom čísle 052/ 43 21 501, 0911 879 017.

Poplatky, ktoré vám na konte zostali, uhradíte pri najbližšej návšteve knižnice alebo prevodom na účet.

Exteriérový výpožičný automat (EVA)

EVAExteriérový výpožičný automat (ďalej EVA) je inovatívne samoobslužné zariadenie umiestnené pri budove, v ktorej sídli Ľubovnianska knižnica (OD Družba – Letná 6), vedľa bankomatu Slovenskej sporiteľne.
Slúži pre používateľov knižnice (pre deti do 15 rokov iba v sprievode rodiča), ktorí si vopred objednali alebo rezervovali knihy prostredníctvom online katalógu a chcú si požičať knihy bez návštevy knižnice alebo mimo výpožičného času knižnice.
Táto služba je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka služieb.

Návod na objednávku/rezerváciu kníh:

 1. Podmienkou využívania služby je platný čitateľský preukaz (zaplatený registračný poplatok v aktuálnom roku), čitateľ nesmie mať na svojom konte žiadne neuhradené poplatky.
 2. Ak ešte nemáte čitateľský preukaz, vybavte si ho v Ľubovnianskej knižnici alebo vyplňte predregistračný formulár a podľa návodu uhraďte registračný poplatok.
 3. V online katalógu sa prihláste číslom čitateľského preukazu a heslom.
 4. V online katalógu  knihy vyhľadajte a objednajte/rezervujte.
 5. Vašu objednávku si môžete skontrolovať v online katalógu v záložke Moje konto – objednávky/rezervácie.
 6. Do 7:30 najbližšieho pracovného dňa, kedy bude vaša objednávka uzatvorená, môžete objednávku/rezerváciu meniť alebo zrušiť.
 7. Po vložení objednaných/rezervovaných kníh do EVA dostanete e-mailovú správu so zoznamom kníh, ktoré si z EVA môžete vyzdvihnúť do troch dní.
  Ak sa tak nestane, kontaktujte nás (0911 879 017, kniznica@kniznicasl.sk), inak si objednané knihy budete môcť vyzdvihnúť počas bežných otváracích hodín nasledujúce štyri dni pri pulte v knižnici.

Návod na vyzdvihnutie kníh zo samoobslužného výpožičného automatu:

 1. Knihy si môžete z EVA vyzdvihnúť až po doručení potvrdzujúceho e-mailu. Je potrebné mať pri sebe platný čitateľský preukaz.
 2. Na monitore, ktorý je súčasťou EVA si vyberte možnosť „vyzdvihnutie rezervácií“.
 3. Pod čítačku čiarových kódov priložte preukaz.
 4. Otvorí sa okno „vyzdvihnutie rezervácií“.
 5. Stlačte „vybrať všetky“.
 6. Stlačte „vypožičať vybrané“.
 7. Otvorí sa skrinka, v ktorej sú pre vás pripravené knihy, na vaše čitateľské konto sa automaticky zapíše výpožička kníh.
 8. Vyberte si knihy a zatvorte dvierka.
 9. Potvrďte príkaz „hotovo“
 10. Stlačte „bez dokladu“.
 11. Skontrolujte si čitateľské konto stlačením tlačidla „konto“ a načítaním čitateľského preukazu.
 12. Poplatky za službu (podľa platného Cenníka poplatkov a služieb) zaplatíte pri najbližšej návšteve knižnice alebo prevodom na účet.

Ako vrátiť knihy

 1. V knižnici pri výpožičnom pulte.
 2. V knižnici prostredníctvom SelfChecku.
 3. Do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred vstupom do knižnice pri kvetinárstve.

 

SelfCheck

selfcheckSelfcheck je samoobslužné výpožičné zariadenie nachádzajúce sa v interiéri knižnice, ktoré spracováva knižničné dokumenty s RFID čipmi a čiarovými kódmi.
Prostredníctvom selfchecku  si čitatelia môžu vypožičať, predĺžiť a vrátiť knihy bez asistencie personálu. Taktiež im poskytne informácie o čitateľskom konte. Systém čitateľa identifikuje po načítaní platného čitateľského preukazu a komunikuje s ním v slovenčine. Prístroj sa ovláda ľahko a intuitívne pomocou dotykového displeja.