Samoobslužné vrátenie kníh

Mimo výpožičných hodín Ľubovnianskej knižnice môžete knižničné dokumenty vrátiť do
biblioboxu, ktorý sa nachádza pred vstupom do knižnice.

Vrátenie požičaných dokumentov prostredníctvom biblioboxu je dobrovoľné a knižnica nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti pri vrátení knižničných dokumentov touto formou.
Knihy budú z vášho konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

Odporúčame, aby ste si stav požívateľského konta overili a prípadné nezrovnalosti konzultovali s pracovníkmi knižnice.

Poplatky, ktoré vám na konte zostali, uhradíte pri najbližšej návšteve knižnice.