Stretnutie s Ľubicou Kepštovou

“Stonožkári” sa 26. 4. 2018 stretli so spisovateľkou a redaktorkou Ľubicou Kepštovou.