Digitálne dieťa verzus knižnica

Seminár s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou PhD. s knihovníkmi, rodičmi a učiteľmi.