KNIŽNICE OSTÁVAJÚ OTVORENÉ AJ PO SPUSTENÍ COVID AUTOMATU

Na Slovensku začal platiť COVID automat. Podľa najnovšej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva (vydaná 5. februára) knižnice ostávajú otvorené pre verejnosť aj naďalej, a to vo všetkých okresoch. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 m2. Toto opatrenie neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pokiaľ plocha knižnice určenej pre návštevníkov nedosahuje 15 m2, v knižnici sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 návštevník.

Pri návšteve knižnice musí každý dodržiavať zásady R-O- R a preukázať sa buď:
•  negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom podľa aktuálnych pravidiel alebo,
•  dokladom o prekonaní koronavírusu nie starším ako tri mesiace alebo,
•  potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny (a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní) alebo,
•  potvrdením od lekára, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Pre vašu aj našu bezpečnosť privítame:
•  objednávanie kníh  prostredníctvom online katalógu knižnice,  je potrebné počkať na potvrdzujúci e-mail o tom, že vaše knihy sú pripravené,
•  bezhotovostné platby
•  pri nových čitateľoch predregistráciu

Knihy naďalej môžete vrátiť do Biblioboxu. Vrátené knihy umiestňujeme do dočasnej karantény a až následne je možné znovu si ich vypožičať.