Oznamy

Pre používateľov služby e-knihy

PK_Navod_Knihovny_SK

 

Knižnica je zatvorená

banner - vhodný na web aj fa (1)

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 20.6.2022 do 3.7.2022 bude Ľubovnianska knižnica z dôvodu revízie knižničného fondu zatvorená.

Výpožičky kníh budú automaticky predĺžené do 15.7.2022. Počas revízie požičané knihy môžete vrátiť do biblioboxu, prípadne si výpožičky kníh predĺžiť cez konto v online katalógu.

 

Knižnica je zatvorená

banner - vhodný na web aj fa (1)

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 20.6.2022 do 3.7.2022 bude Ľubovnianska knižnica z dôvodu revízie knižničného fondu zatvorená.

Výpožičky kníh budú automaticky predĺžené do 15.7.2022. Počas revízie požičané knihy môžete vrátiť do biblioboxu, prípadne si výpožičky kníh predĺžiť cez konto v online katalógu.

 

Benefity pre darcov krvi

Pre držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľov Kňazovického medaily ponúka naša knižnica registráciu na 1 rok za symbolických 10 centov.

Benefity pre darcov krvi

Kúzelné čítanie

Výzva na realizáciu výstav

Realizácia výstav