Cenník služieb

Knižničné  poplatky  (členské, upomienky  a  ďalšie  služby)  môžete  zaplatiť z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Zápisné na rok
rodinné členské (trvalý pobyt na jednej adrese) 6,00 €
deti a mládež do 16 rokov 2,00 €
deti a mládež do 16 rokov, držitelia ZŤP zdarma
dospelí (nad 16 rokov) 5,00 €
dospelí držitelia preukazu ZŤP, vojnoví veteráni 2,50 €
dospelí nad 65 rokov 2,50 €
nevidiaci a slabozrakí zdarma
držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety, držitelia Kňazovického medaily zdarma

 

Rešerš
základný poplatok za rešerš 5 €

 

Rezervovanie dokumentu
deti a mládež do 16 rokov zdarma
dospelí (16 rokov) 0,20 €
Kopírovanie a tlač dokumentov
formát A4 0,05 €
obrázok A4 0,20 €
farebný obrázok a text A4 0,35 €
farebný obrázok A4 0,65 €
Iné
skenovanie dokumentu do veľkosti A4 0,30 €
laminovanie A4 0,65 €
tlač výpisu z konta 0,10 €
Medziknižničná výpožičná služba
a/ výpožičky
poštovné a balné za 1 dokument
+ poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou
3,00 €
b/ papierová kópia článku poskytovaná Ľubovnianskou knižnicou
kópie do 10  strán zdarma
1 strana A4 0,05 €
 1 strana A3 0,10 €
c/ sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4 alebo 0,10 €
náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
d/ predĺženie MVS 1,00 €
e/ sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty
čitateľ: za každých načatý deň prekročenia
+ náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
0,20 €
žiadajúca knižnica: za každých načatých 14 dní 3,30 €
Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu 1,00 €
Poškodenie čiarového kódu v dokumente 0,50 €
Strata alebo poškodenie dokumentu
a) vydaného pred rokom 2000 päťnásobok ceny
b) vydaného po roku 2000 dvojnásobok ceny
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €
1. upomienka (žiaci 1. – 4. ročníka) zdarma
1. upomienka 1,00 €
2. upomienka  2,00 €
3. upomienka – riaditeľská upomienka
+ za každý nevrátený dokument
5,00 €
0,50 €
Poplatok za predaj vyradených a darovaných dokumentov
kniha 0,50 €
časopis 0,05 €
DVD, CD 0,50 €