Cenník služieb

Knižničné  poplatky  (členské, upomienky  a  ďalšie  služby)  môžete  zaplatiť z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Cenník služieb aktuálny od 7.9.2020

Registračný poplatok na 12 mesiacov
rodina (trvalý pobyt na jednej adrese) 6,00 €
deti a mládež do 16 rokov 2,00 €
deti a mládež do 16 rokov – držitelia ZŤP zdarma
dospelí (nad 16 rokov) 5,00 €
dôchodcovia 2,50 €
dospelí držitelia preukazu ZŤP, vojnoví veteráni 2,50 €
nevidiaci a slabozrakí zdarma
držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety, držitelia Kňazovického medaily zdarma

 

Rešerš
základný poplatok za rešerš 5,00 €

 

E-knihy
manipulačný poplatok za výpožičku jednej e-knihy 1,00 €

 

Rezervovanie dokumentu
deti a mládež do 16 rokov zdarma
dospelí (16 rokov) 0,20 €
objednávanie dokumentu cez on-line konto zdarma
Kopírovanie a tlač dokumentov
formát A4 0,05 €
formát A3 0,10 €
farebný obrázok a text A4 0,35 €
farebný obrázok A4 0,65 €
Poplatok za predaj vyradených a darovaných dokumentov
kniha 0,50 €
časopis 0,10 €
DVD, CD 0,50 €
Medziknižničná výpožičná služba
a/ výpožičky
poštovné a balné za 1 dokument
+ poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou
3,00 €
b/ papierová kópia článku poskytovaná Ľubovnianskou knižnicou
kópie do 10  strán zdarma
1 strana A4 0,05 €
 1 strana A3 0,10 €
c/ sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4 alebo 0,10 €
náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
d/ predĺženie MVS 1,00 €
e/ sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty
čitateľ: za každý načatý deň prekročenia
+ náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
0,02 €
Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu 1,00 €
Poškodenie čiarového kódu v dokumente 0,50 €
Strata alebo poškodenie dokumentu
a) vydaného pred rokom 2000 päťnásobok ceny
b) vydaného po roku 2000 dvojnásobok ceny
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €
Poplatky za prekročenie výpožičnej doby
fixný poplatok za každý načas nevrátený dokument/deň 0,02 €
1. upomienka 1,00 €
2. upomienka 2,00 €
3. upomienka  – riaditeľská upomienka 3,00 €
4. upomienka – pokus o zmier 5,00 €
Využívanie počítačov vrátane Internetu (len registrovaní používatelia)
prvých 30 minút zdarma
za každú ďalšiu začatú polhodinu 0,30 €
Iné
skenovanie dokumentu do veľkosti A4 0,30 €
laminovanie A4 0,65 €