Cenník služieb

Knižničné  poplatky  (členské, upomienky  a  ďalšie  služby)  môžete  zaplatiť z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Zápisné na rok
rodinné členské /zaevidovaný minimálne 1 dospelý a deti ekonomicky závislé 6,00 €
dospelí a študenti stredných a vysokých škôl 4,00 €
deti a dôchodcovia 2,00 €
držiteľ preukazu ZŤP 2,00 €
nevidiaci a slabozrakí zdarma
Rešerš
základný poplatok za rešerš 5 €

 

Rezervovanie dokumentu
deti zdarma
dospelí 0,20 €
Kopírovanie a tlač dokumentov
formát A4 0,05 €
formát A3 0,10 €
obrázok a text A4 0,10 €
obrázok A4 0,20 €
farebný obrázok a text A4 0,35 €
farebný obrázok A4 0,65 €
Iné
skenovanie dokumentu do veľkosti A4 0,30 €
laminovanie A4 0,65 €
tlač výpisu z konta 0,10 €
Medziknižničná výpožičná služba
a/ výpožičky
poštovné a balné za 1 dokument+ poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou 2,50 €
b/ papierová kópia článku poskytovaná Ľubovnianskou knižnicou
1 strana A4 0,05 €
1 strana A3 0,15 €
kópie do 10  strán zdarma
c/ sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4 alebo 0,10 €
náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
d/ predĺženie MVS 0,90 €
e/ sankčné poplatky
čitateľ za každých načatý deň prekročenia + náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS 0,20 €
žiadajúca knižnica za každých načatých 14 dní 3,30 €
Využívanie Internetu
prvých 30minút zdarma
čitatelia po 30 minútach 0,30 € za každú začatú polhodinu/
ostatní po 30 minútach 0,60 € za každú začatú polhodinu/
Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu 0,70 €
Zničenie čiarového kódu v dokumente 0,40 €
Strata alebo poškodenie dokumentu
a/ náhrada dokumentu, z ktorého knižnica vlastní ďalší výtlačok 0,05 € / 1 strana
b/ náhrada dokumentu, z ktorého knižnica nevlastní ďalší výtlačok 0,10 € / 1 strana
c/ náhradné knihovnícke spracovanie 1,70 €
d/ poplatok za zhotovenie väzby 3,50 €
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €
1. upomienka 1,00 €
2. upomienka 2,00 €
3. upomienka – riaditeľská upomienka 4,00 €