Cenník služieb

Knižničné  poplatky  (členské, upomienky  a  ďalšie  služby)  môžete  zaplatiť z domu prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu.

Zápisné na rok
rodinné členské /zaevidovaný minimálne 1 dospelý a deti ekonomicky závislé6,00 €
dospelí a študenti stredných a vysokých škôl4,00 €
deti a dôchodcovia2,00 €
držiteľ preukazu ZŤP2,00 €
nevidiaci a slabozrakízdarma
Rešerš
základný poplatok za rešerš5 €

 

Rezervovanie dokumentu
deti, dospelí0,40 €
Kopírovanie a tlač dokumentov
formát A40,05 €
formát A30,10 €
obrázok a text A40,10 €
obrázok A40,20 €
farebný obrázok a text A40,35 €
farebný obrázok A40,65 €
Iné
skenovanie dokumentu do veľkosti A40,30 €
laminovanie A40,65 €
tlač výpisu z konta0,10 €
Medziknižničná výpožičná služba
a/ výpožičky
poštovné a balné za 1 dokument+ poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou2,50 €
b/ papierová kópia článku poskytovaná Ľubovnianskou knižnicou
1 strana A40,05 €
1 strana A30,15 €
kópie do 10  stránzdarma
c/ sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4 alebo0,10 €
náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
d/ predĺženie MVS0,90 €
e/ sankčné poplatky
čitateľ za každých načatý deň prekročenia + náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS0,20 €
žiadajúca knižnica za každých načatých 14 dní3,30 €
Využívanie Internetu
prvých 30minútzdarma
čitatelia po 30 minútach0,30 € za každú začatú polhodinu/
ostatní po 30 minútach0,60 € za každú začatú polhodinu/
Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu0,70 €
Zničenie čiarového kódu v dokumente0,40 €
Strata alebo poškodenie dokumentu
a/ náhrada dokumentu, z ktorého knižnica vlastní ďalší výtlačok0,05 € / 1 strana
b/ náhrada dokumentu, z ktorého knižnica nevlastní ďalší výtlačok0,10 € / 1 strana
c/ náhradné knihovnícke spracovanie1,70 €
d/ poplatok za zhotovenie väzby3,50 €
Neoznámenie zmeny mena, adresy3,50 €
1. upomienka1,00 €
2. upomienka2,00 €
3. upomienka – riaditeľská upomienka4,00 €