Partneri

Ľubovnianska knižnica spolupracuje s slovenskými i zahraničnými organizáciami a inštitúciami. Sú to knižnice, spolky, občianske združenia, kluby, nadácie a školy.
Vďaka partnerstvu knižnica zdokonaľuje a  kultúrne, vzdelávacie a odborné podujatia a zabezpečujeme výmenu skúseností v oblasti knižničnej práce .

Ľubovnianska knižnica je členom  Slovenskej asociácie knižníc  a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

BAJAN company s.r.o. Národná rada Slovenskej republiky
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej v Muszynie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Starej Ľubovni
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Starej Ľubovni
České centrum v Bratislave Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Český spolok v Košiciach  Slovenská asociácia knižníc
Domov dôchodcov v Starej Ľubovni Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni  Slovenská národná knižnica
Fond na podporu kultúry národnostných menšín  Slovenský syndikát novinárov
Fond na podporu umenia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Klub dôchodcov v Starej Ľubovni Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Správa Pieninského národného parku
Ľubovnianska mediálna spoločnosť Súkromná základná umelecká škola v Starej Ľubovni
Ľubovnianske múzeum Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Ľubovnianske osvetové stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa všetky typy škôl v regióne Stará Ľubovňa
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni