Partneri

Ľubovnianska knižnica spolupracuje s slovenskými i zahraničnými organizáciami a inštitúciami. Sú to knižnice, spolky, občianske združenia, kluby, nadácie a školy.
Vďaka partnerstvu knižnica zdokonaľuje a  kultúrne, vzdelávacie a odborné podujatia a zabezpečujeme výmenu skúseností v oblasti knižničnej práce .

Ľubovnianska knižnica je členom  Slovenskej asociácie knižníc  a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska Národná rada Slovenskej republiky
BAJAN company s.r.o. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Starej Ľubovni
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej v Muszynie OZ Nezábudka
České centrum v Bratislave Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Český spolok v Košiciach Slovenská asociácia knižníc
Domov dôchodcov v Starej Ľubovni Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni Slovenská národná knižnica
Fond na podporu umenia Slovenský syndikát novinárov
Klub dôchodcov v Starej Ľubovni Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Krynickie Towarzystvo Fotograficzne Správa Pieninského národného parku
Ľubovnianska mediálna spoločnosť Súkromná základná umelecká škola v Starej Ľubovni
Ľubovnianske múzeum Towarzystvo Milosnikow Ziemi Muszynskej
Ľubovnianske osvetové stredisko Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Masarykova veřejná knihovna Vsetín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Mesto Stará Ľubovňa všetky typy škôl v regióne Stará Ľubovňa
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni