Stretnutie s Andreou Gregušovou

…ďalšie “stonožkárske” stretnutie.