Stretnutie s Danicou Pauličkovou

“Stonožkári” sa 25. 10. 2017 stretli so spisovateľkou a ilustrátorkou  Danicou Pauličkovou.