Podujatia pre školy

Ľubovnianska knižnica pripravila pre žiakov materských a základných škôl ponuku podujatí rozvíjajúcich čitateľskú a informačnú gramotnosť: zážitkové čítania, čitateľské a literárne súťaže, interaktívne a tematické programy, stretnutia s tvorcami kníh, informačné výchovy, divadelné predstavenia a výstavy. Cieľom ponúkaných podujatí je vytvárať a formovať trvalý vzťah ku knihe ponukou kvalitných diel pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry, sprostredkovať mladým čitateľom zábavu i poučenie, napätie i dobrodružstvo, pomáhať rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a sebavedomie. Zoznámiť ich so zásadami správneho čítania, pomáhať im pri výbere kníh, orientovať sa v knižnom fonde, efektívne využívať primárne i sekundárne informačné pramene.

Objednávka podujatia:
Na podujatie je potrebné sa prihlásiť minimálne tri dni pred požadovaným termínom realizácie podujatia. Sme otvorení ďalším možnostiam práce s knihou. Prijímame tipy, nápady a návrhy na podujatia organizované v knižnici.

Margita Olejníková
telefón: 052/43 215 01
mobil: 0911 879 017
email: komunikacia@kniznicasl.sk

Zážitkové čítanie

 

Zážitková práca s textom je výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu.

Tieto podujatia sú určené predškolákom a žiakom 1. 2. ročníka základných škôl.

Krista Bendová: Brumlíčkova rozprávka o medvedej svadbe
Klaus Baumgart: Leina hviezda (o splnenej túžbe)
Alica Raticová: Cesta domov (doma je doma)
Emília Baranková: Príbeh kvapiek (kolobeh vody v prírode)
Ekaterina Trukhan: Veľký výlet (o priateľstve)
Josef Čapek: Ako psíček a mačička piekli tortu
Zuzana Pospíšilová: Knihovnícke rozprávky (o tom, ako sa správame ku knihám)
Shel Silverstein: Strom, ktorý dáva (konfrontácia vlastného dávania sa a nedávania sa)
Marek Vadas: Krutá Marta (o tom ako sa správame/nesprávame ku zvieratám)
Adrián Macho: Gerda – Príbeh veľryby (o vzťahoch v rodine)
Ivona Březinová: Lentilka pre dedka Edka (o tom, ako sa dokáže rodina vysporiadať s alzheimerovou chorobou)

Informačná výchova

Príprava na získavanie a využívanie informácií, cieľom ktorej je nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to proces, ktorý začína materskou školou a pokračuje na základnej škole a strednej škole. Výsledkom pôsobenia by mala byť komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch a v rôznych informačných prostrediach.

predškolský vek (MŠ) – čo je knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
1. ročník (ZŠ) – orientácia v knižnici, spôsob požičiavania kníh
3. ročník  (ZŠ)  – krásna a náučná literatúra, vyhľadávanie kníh v knižnici
5. ročník  (ZŠ) – encyklopédie a slovníky, medzinárodné desatinné triedenie
8. ročník  (ZŠ) – webová stránka knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu
1. ročník  (SŠ) – orientácia v knižnici, webová stránka knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu
3. ročník  (SŠ) – rešeršné služby a elektronické informačné zdroje

Tematické interaktívne podujatia

Podujatia pre 1.-4.ročník ZŠ a ŠKM :
Kolobeh vody
Medovníková chalúpka – ľudová architektúra na Slovensku
Život vo vode a okolo nej
Slovenské ľudové rozprávky
Od Ikara po raketu
Planéta Zem a vesmír
Ako vznikla kniha
Bájky
Hromada odpadkov
Pánko Hnev – poznám svoje emócie
Príroda okolo nás
Môj kamarát kôň
Les ukrytý v knihe


Podujatia pre 5.-9.ročník ZŠ:
Bájky
Detský hrdina v literatúre
IT machri: od Microbitu k 3D tlači
Komiks
Frazeologizmy – Príslovia, Porekadla, Pranostiky
Moje mesto Stará Ľubovňa
Programujeme Microbit
Región Stará Ľubovňa
Sci-fi, fantasy
Slovenské a svetové naj
Slovenské ľudové rozprávky
Ochrana prírody (v spolupráci s PIENAP)

Podujatia SŠ:
Región Stará Ľubovňa
Ochrana prírody v spolupráci s PIENAP-om

 

Podujatia na podporu čítania

september 2023 – december 2023
Stonožkové čítanie
inscenované čítania, stretnutia so spisovateľmi, čitateľská súťaž

4.marec. – 10. marec 2024
Týždeň slovenských knižníc
podujatie zamerané na zviditeľnenie knižnice ako vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie

september 2023 – jún 2024
Kráľ čitateľov
regionálna súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa

11. – 16. marec 2024
Deň ľudovej rozprávky
celoslovenské podujatie venované Pavlovi Dobšinskému

5. apríl 2024
Noc s Andersenom
medzinárodné podujatie pri príležitosti výročia narodenia rozprávkara

15. jún – 15. september 2024
Čím viac čítaš, tým viac vieš… – letná čitateľská súťaž pre deti a mládež

leto 2024
Prečítané leto – deväť letných tém na celé prázdniny, na každý týždeň jedna

4. – 8. december 2023
Mikulášske čítanie – kampaň Čítajme si