Podujatia pre školy

Ľubovnianska knižnica pripravila pre žiakov materských a základných škôl ponuku podujatí rozvíjajúcich čitateľskú a informačnú gramotnosť: zážitkové čítania, čitateľské a literárne súťaže, interaktívne a tematické programy, stretnutia s tvorcami kníh, informačné výchovy, divadelné predstavenia a výstavy. Cieľom ponúkaných podujatí je vytvárať a formovať trvalý vzťah ku knihe ponukou kvalitných diel pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry, sprostredkovať mladým čitateľom zábavu i poučenie, napätie i dobrodružstvo, pomáhať rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a sebavedomie. Zoznámiť ich so zásadami správneho čítania, pomáhať im pri výbere kníh, orientovať sa v knižnom fonde, efektívne využívať primárne i sekundárne informačné pramene.

Objednávka podujatia:
Na podujatie je potrebné sa prihlásiť minimálne tri dni pred požadovaným termínom realizácie podujatia. Sme otvorení ďalším možnostiam práce s knihou. Prijímame tipy, nápady a návrhy na podujatia organizované v knižnici.

Mgr. Janka Vargová
Mgr. Zuzana Lukačovská
telefón: 052/43 215 01
mobil: 0911 879 017
email: komunikacia@kniznicasl.sk

Zážitkové čítanie

 

Zážitková práca s textom je výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu.

Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Krista Bendová: O načisto obrátenej krajine
Zuzka Štelbaská: Zornička
Daniela Holáková: Včielka Zlatka a iné rozprávky
Ján Uličiansky: Podivuhodné príbehy siedmich morí
Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke
Dušan Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov
Volajú ma Hevi: O Danielovi Hevierovi
Diana Mašlejová: Tajný cirkus
Peter Stoličný – Rozprávky o dopravných značkách
Pavol Dobšinský: Slovenské ľudové rozprávky
Zuzana Csontosová: Madam Ježibaba
Zuzana Csontosová: Víla Jazmínka a škriatok Vendelín
Róbert Horka: Domáce rozprávky

Informačná výchova

Príprava na získavanie a využívanie informácií, cieľom ktorej je nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to proces, ktorý začína materskou školou a pokračuje na základnej škole a strednej škole. Výsledkom pôsobenia by mala byť komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch a v rôznych informačných prostrediach.

predškolský vek – čo je knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
1. ročník – orientácia v knižnici, spôsob požičiavania kníh
3. ročník – krásna a náučná literatúra, vyhľadávanie kníh v knižnici
5. ročník – encyklopédie a slovníky, medzinárodné desatinné triedenie
8. ročník – webová stránka knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu

Tematické interaktívne podujatia

Histórii písma a kníh
Ezop a jeho bájky
Denník ako literárny žáner
Sci-fi, fantasy ako literárny a filmový žáner
Ľudová slovesnosť
Slovenská populárna hudba
Moje mesto (pamiatky, história, osobnosti a zaujímavosti o meste Stará Ľubovňa)
Sprievodca po regióne Stará Ľubovňa (zaujímavosti, historické, kultúrne a prírodné pamiatky)
Mesto a región Stará Ľubovňa v literatúre (literárne diela s regionálnou tematikou a ich žánre)
Komiks (prezentácia o histórii a tvorbe komiksu)
Skočme do sveta rozprávok (rozprávková súťaž na spôsob hry Človeče, nehnevaj sa!)

Celoslovenské podujatia

Stonožkové čítanie (19. 9. 2016 – 13. 6. 2017)
kampaň na podporu čítania kolektívov žiakov 2.-5. ročníka základných škôl
Rozprávočka z úst letí ( október 2016 – jún 2017) dvadsaťminútové čítanie deťom
Deň ľudovej rozprávky (16. marec 2017)
celoslovenské podujatie venované Pavlovi Dobšinskému
Kráľ čitateľov (14. 3. 2017)
regionálna súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa
Týždeň slovenských knižníc (13. 3. – 19. 3. 2017)
podujatie zamerané na zviditeľňovanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie
Noc s Andersenom ( 31. marec 2017)
podujatie pri príležitosti narodenia rozprávkára
Čítajme si ( jún 2017)
detský maratón organizovaný Linkou detskej istoty
Celé Slovensko číta deťom (jún 2017)
celoslovenský projekt kde sa nehovorí „Choď a čítaj si!“ ale „Poď, budem ti čítať.“