Podujatia pre školy

Ľubovnianska knižnica pripravila pre žiakov materských a základných škôl ponuku podujatí rozvíjajúcich čitateľskú a informačnú gramotnosť: zážitkové čítania, čitateľské a literárne súťaže, interaktívne a tematické programy, stretnutia s tvorcami kníh, informačné výchovy, divadelné predstavenia a výstavy. Cieľom ponúkaných podujatí je vytvárať a formovať trvalý vzťah ku knihe ponukou kvalitných diel pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry, sprostredkovať mladým čitateľom zábavu i poučenie, napätie i dobrodružstvo, pomáhať rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a sebavedomie. Zoznámiť ich so zásadami správneho čítania, pomáhať im pri výbere kníh, orientovať sa v knižnom fonde, efektívne využívať primárne i sekundárne informačné pramene.

Objednávka podujatia:
Na podujatie je potrebné sa prihlásiť minimálne tri dni pred požadovaným termínom realizácie podujatia. Sme otvorení ďalším možnostiam práce s knihou. Prijímame tipy, nápady a návrhy na podujatia organizované v knižnici.

Bc. Mária Sčensná
Mgr. Zuzana Lukačovská
telefón: 052/43 215 01
mobil: 0911 879 017
email: komunikacia@kniznicasl.sk

Zážitkové čítanie

 

Zážitková práca s textom je výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu.

David McKee: Elmer (o putovaní) – pre MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Hana Doskočilová: Ako krtko vyliečil myšku (o priateľstve) – pre MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Hana Lamková: Autíčko Tút
(dopravná výchova)  – pre MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ
Bianca Pitzorno: Domček na strome (o priateľstve) – pre 3. – 4. ročník ZŠ
Ján Uličiansky: Drak plamienok (ekologická výchova) – pre MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ
Andrea Kaczmareková: Leo a Lea letia na mesiac –
pre MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Zuzana Pospíšilová: Knihovnícke rozprávky
(o tom, ako sa správame ku knihám) – pre MŠ, 1. – 3. ročník ZŠ
Britta Sabbag: Malý čmeľo Cyril chce lietať (o naplnených snoch) – pre MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ
Davide Cali: Predajca šťastia (šťastie si nosí každý v sebe) – pre 1. – 3. ročník ZŠ
Weber Susan: Svetluška Saška – pre MŠ, 1. – 2. ročník ZŠ

Informačná výchova

Príprava na získavanie a využívanie informácií, cieľom ktorej je nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to proces, ktorý začína materskou školou a pokračuje na základnej škole a strednej škole. Výsledkom pôsobenia by mala byť komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch a v rôznych informačných prostrediach.

predškolský vek – čo je knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
1. ročník – orientácia v knižnici, spôsob požičiavania kníh
3. ročník – krásna a náučná literatúra, vyhľadávanie kníh v knižnici
5. ročník – encyklopédie a slovníky, medzinárodné desatinné triedenie
8. ročník – webová stránka knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu

Tematické interaktívne podujatia

Prezentácia tém, ktoré sú efektívnym doplnkom vyučovania.

Bájky – 4. – 6. ročník
Detský hrdina v literatúre
 – pre 5. – 7. ročník ZŠ
Európa a svet – pre 7. – 9. ročník ZŠ
IT machri: od Microbitu k 3D tlači – pre 5. – 9. ročník ZŠ
Kolobeh vody – pre 1. – 5. ročník ZŠ
Komiks – pre 5. – 9. ročník ZŠ
Medovníková chalúpka – ľudová architektúra na Slovensku – pre 2. – 5. ročník ZŠ
Môj kamarát kôň – pre ŠKD
Moje mesto Stará Ľubovňa
 – pre 7. – 9. ročník ZŠ
Od Ikara po raketu –  3. – 5. ročník ZŠ
Od plte po Titanic – pre 1. – 5. ročník ZŠ
Planéta Zem a vesmír – pre 4. – 5. ročník ZŠ
Programujeme Microbit – pre 4. – 9. ročník ZŠ
Región Stará Ľubovňa – pamiatky, príroda, osobnosti, kuriozity – pre 6. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Rozprávky  a rozprávkari– 3. – 6. ročník ZŠ
Sci-fi, fantasy – pre 8. – 9. ročník ZŠ
Slovenské a svetové naj – 4. – 8. ročník
Slovenské ľudové rozprávky – 3. – 6. ročník ZŠ
Tragédia holokaustu – stredné školy
Vianoce vo svete – pre 4. – 7. ročník ZŠ
Život vo vode a okolo nej – pre 1. – 5. ročník ZŠ

Podujatia na podporu čítania

október 2021 – november 2022
Stonožkové čítanie
inscenované čítania, stretnutia so spisovateľmi, čitateľská súťaž

28. február. – 6. marec 2022
Týždeň slovenských knižníc
podujatie zamerané na zviditeľnenie knižnice ako vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie

16. jún 2022
Kráľ čitateľov
regionálna súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa

16. – 23. marec 2022
Deň ľudovej rozprávky
celoslovenské podujatie venované Pavlovi Dobšinskému

1. apríl 2022
Noc s Andersenom
medzinárodné podujatie pri príležitosti výročia narodenia rozprávkara

15. jún – 15. september 2022
Čím viac čítaš, tým viac vieš… – letná čitateľská súťaž pre deti a mládež

leto 2022
Prečítané leto – deväť letných tém na celé prázdniny: na každý týždeň jednu

5. – 6. december 2022
Mikulášske čítanie – kampaň Čítajme si