Stonožkové čitanie

12. júna 2018 sme vyhodnotili 9. ročník kampane na podporu čítania detí STONOŽKOVÉ ČÍTANIE. do ktorej sa zapojilo 603 žiakov z 2. -5. ročníka základných škol mesta Stará Ľubovňa ( 31 tried. ). Najviac kníh prečítali žiaci 4. A triedy ZŠ Za vodou pod vedením učiteľky Ľubomíry Jelenčíkovej. Svoju cenu pani učiteľke odovzdal primátor mesta Ľuboš Tomko.