Informácie o regióne

Ľubovnianska knižnica ponúka svojim používateľom informácie o regióne Stará Ľubovňa, o jeho histórii, kultúrnych a historických pamiatkach, osobnostiach, literatúre a prírodných zaujímavostiach prostredníctvom fondu regionálnych dokumentov a elektronickej bibliografickej databázy, ktorá je súčasťou Súborného katalógu slovenských knižníc. (www.kis3g.sk)