Ocenenia

Kráľ čitateľov (od roku 1996)
súťaž o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského čitateľa Ľubovnianskej knižnice

2021 – Sofia Gontkovičová, Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa; Nina Sšensná, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa; Tina Strenková, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
2020 (1. kategória) – Liana Mačugová, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
2020 (2. kategória) – Aneta Pachová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
2019 (1. kategória) – Tina Strenková, 5. ročník, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
2019 (2. kategória) – Jasmína Michaela Potočková, 9. ročník, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa
2018 – Elia Arendáčová, 6. ročník, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
2017 – Klaudia Schurdáková, 7. ročník, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa
2016 – Ľudmila Lea Janíková, 9. ročník, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
2015 – Vladimíra Krempaská, 9. ročník, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa
2014 – Patrik Korsch – 9.ročník, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Čím viac čítaš, tým viac vieš (od roku 2013)
letná čitateľská súťaž pre deti

2020 – Čižmárová Lilien, 10 rokov – 76 prečítaných kníh
2019

7 – 10 rokov: Židovská Annamária – 44 prečítaných kníh
11 – 12 rokov: Daňo Samuel – 34 prečítaných kníh
13 – 15 rokov: Bernátová Anna – 44 prečítaných kníh
2018 – Čižmárová Lilien, 8 rokov – 94 prečítaných kníh
2017 – Tamara Gdovinová, 10 rokov – 52 prečítaných kníh
2016 – Tamara Gdovinová, 9 rokov – 54 prečítaných kníh
2015 – Tamara Gdovinová, 8 rokov – 42 prečítaných kníh
2014 – Erik Šalata, 9 rokov – 58 prečítaných kníh

Stonožkové čítanie (od roku 2010)
kampaň na podporu čítania detí 2. -5. ročníka základných škôl mesta

Kategória jednotlivci:
2020 – Lilien Čižmárová – 179 prečítaných kníh, ZŠ Levočská
2020 – Lilien Čižmárová – 194 prečítaných kníh, ZŠ Levočská
2019 – Lilien Čižmárová – 155 prečítaných kníh, ZŠ Levočská
2018 – Hnatová Marianna – 111 prečítaných kníh, ZŠ Za vodou
2017 – Nina Sčensná- 150 prečítaných kníh, ZŠ Levočská
2016 – Laura Schurdaková – 150 prečítaných kníh, ZŠ Za vodou
2015 –  Patrícia Vančová – 109 prečítaných kníh, ZŠ Komenského
2014 – Nina Jarabinskka – 107 prečítaných kníh,  ZŠ Komenského

Kategória  súťažné kolektívy:

2021 – ZŠ Levočská  – 3.B – triedna učiteľka Mgr. Veronika Boďová- 320 prečítaných kníh (13,91 kníh na žiaka)
2020 – ZŠ Levočská  – 3.B – triedna učiteľka Mgr. Veronika Boďová- 350 prečítaných kníh (15,22 na žiaka)
2019 – ZŠ Levočská  – 4.A – triedna učiteľka Mgr. Miriam Hnatkovičová- 299 prečítaných kníh (16,61 na žiaka)
2018 – ZŠ Za vodou – 4.A – triedna učiteľka  Mgr. Ľubomíra Jelenčíková- 338 prečítaných kníh (14,95 na žiaka)
2017 – ZŠ Levočská  – 4.B – triedna učiteľka  Mária Kandráčová- 617 prečítaných kníh
2016 – ZŠ Levočská  – 3.B – triedna učiteľka  Mária Kandráčová- 743 prečítaných kníh
2015 – ZŠ Komenského  – 3.A – triedna učiteľka PaehD. Žaneta Becherová – 635 prečítaných kníh
2014 – ZŠ Komenského  – 4.A – triedna učiteľka Mgr. Ľudmila  Bretzová – 782 prečítaných kníh

Regionaliáda ( od roku 2009)
súťaž o naj knihu a propagačný materiál o regióne

2009
Mária Olessáková Tureková za Staroľubovniansky slovník
Monika Tančáková, František Dancák za biografiu Vasiľ Kočemba
Peter Štefaňák ml. za monografiu obce Malý Lipník
Kolektív autorov za monografiu obce Nová Ľubovňa
Nakladateľstvo Region Poprad za publikáciu Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy
Michal Murcko za dlhoročné systematické mapovanie dejín regiónu Stará Ľubovňa
Ľubovnianske múzeum za publikačnú činnosť výsledkov odborných výskumov

2015 – ceny čitateľa
Monika Pavelčíková za katalóg Matysovské ikony
Autorský kolektív Dalibor Mikulík, Monika Pavelčíková, a Miroslav Števík za publikáciu Šľachtické rody na hrade Ľubovňa
Miroslav Števík a Martin Macko za publikáciu Kláštor v Podolínci

2015 – ceny Ľubovnianskej knižnice
František Dancák za monografie Litmanovská hora a Legnava a jej monastier
Peter Roth a kolektív za monografiu
Mária Haščáková za knihu Príbehy a rozprávky spod Sklaky

2015 – cena riaditeľky Ľubovnianskej knižnice
Redakcia Ľubovnianskych novín za štyridsaťročnú propagáciu činnosti Ľubovnianskej knižnice

2015 – ceny Ľubovnianskej knižnice:
František Dancák za monografie Litmanovská hora a Legnava a jej monastier
Peter Roth a kolektív za monografiu obce Hniezdne
Mária Haščáková za knihu Príbehy a rozprávky spod Sklaky

2016 Cena primátora mesta Stará Ľubovňa
udelená riaditeľke Ľubovnianskej knižnice, Mgr. Ivane Šipošovej