Ocenenia

Kráľ čitateľov (od roku 1996)

súťaž o najdôvtipnejšieho a najsčítanejšieho detského čitateľa Ľubovnianskej knižnice

2017 – Klaudia Schurdáková, 7. ročník, ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa

2016 – Ľudmila Lea Janíková, 9. ročník, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

2015 – Vladimíra Krempaská, 9. ročník, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

2014 – Patrik Korsch – 9.ročník, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Čím viac čítaš, tým viac vieš (od roku 2013)

letná čitateľská súťaž pre deti

2016 – Tamara Gdovinová, 9 rokov – 54 prečítaných kníh

2015 – Tamara Gdovinová, 8 rokov – 42 prečítaných kníh

2014 – Erik Šalata, 9 rokov – prečítaných 58 kníh

Stonožkové čítanie (od roku 2010)

kampaň na podporu čítania detí 2. -5. ročníka základných škôl mesta

 

Kategória jednotlivci:

2017 – Nina Sčensná- 150 prečítaných kníh, ZŠ Levočská

2016 – Laura Schurdaková – 150 prečítaných kníh, ZŠ Za vodou

2015 –  Patrícia Vančová – 109 prečítaných kníh, ZŠ Komenského

2014 – Nina Jarabinskka – 107 prečítaných kníh,  ZŠ Komenského

 

Kategória  súťažné kolektívy:

2016 – Levočská  – 4.B – triedna učiteľka  Mária Kandráčová- 617 prečítaných kníh,  ZŠ Levočská

2016 – Levočská  – 3.B – triedna učiteľka  Mária Kandráčová- 743 prečítaných kníh,  ZŠ Levočská

2015 – Komenského  – 3.A – triedna učiteľka PaehD. Žaneta Becherová – 635 prečítaných kníh,  ZŠ Komenského

2014 – ZŠ – Komenského  – 4.A – triedna učiteľka Mgr. Ľudmila  Bretzová – 782 prečítaných kníh,  ZŠ Komenského

Ďakujeme, že číta (od 2015)

poďakovanie  najaktívnejším dospelým čitateľom

Za rok 2014 Za rok 2015
Kvetoslava Popadičová Slavko Pinka
Milan Kulanga Margita Nemergutová
Margita Nemergutová Ivana Kozubová
Edita Demeková Katarína Guregová
Veronika Dunková Milan Kulanga
Michala Palatašová
Terézia Vaculková
Veronika Dunková

 

Regionaliáda ( od roku 2009)

Mária Olessáková Tureková za Staroľubovniansky slovníksúťaž o naj knihu a propagačný materiál o regióne

 

2009

Mária Olessáková Tureková za Staroľubovniansky slovník

Monika Tančáková, František Dancák za biografiu Vasiľ Kočemba

Peter Štefaňák ml. za monografiu obce Malý Lipník

Kolektív autorov za monografiu obce Nová Ľubovňa

Nakladateľstvo Region Poprad za publikáciu Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy

Michal Murcko za dlhoročné systematické mapovanie dejín regiónu Stará Ľubovňa

Ľubovnianske múzeum za publikačnú činnosť výsledkov odborných výskumov

 

2015 – ceny čitateľa

Monika Pavelčíková za katalóg Matysovské ikony

Autorský kolektív Dalibor Mikulík, Monika Pavelčíková, a Miroslav Števík za publikáciu Šľachtické rody na hrade Ľubovňa

Miroslav Števík a Martin Macko za publikáciu Kláštor v Podolínci

 

2015 – ceny Ľubovnianskej knižnice

František Dancák za monografie Litmanovská hora a Legnava a jej monastier

Peter Roth a kolektív za monografiu obce Hniezdne

Mária Haščáková za knihu Príbehy a rozprávky spod Sklaky

 

2015 – cena riaditeľky Ľubovnianskej knižnice

Redakcia Ľubovnianskych novín za štyridsaťročnú propagáciu činnosti Ľubovnianskej knižnice

 


2015 – ceny Ľubovnianskej knižnice:

František Dancák za monografie Litmanovská hora a Legnava a jej monastier

Peter Roth a kolektív za monografiu obce Hniezdne

Mária Haščáková za knihu Príbehy a rozprávky spod Sklaky

 

2016 Cena primátora mesta Stará Ľubovňa 

Mgr. Ivana Šipošová