Stretnutie s Braňom Jobusom

Spevák, hudobník a spisovateľ Branislav Jobus “Stonožkárom” predstavil svojich knižných hrdinov. Rozprávanie v pravej trnavčine  poprepájal speváckymi vstupmi, zafilozofoval, poučil a zabavil…. Vysvetlil, prečo sú obyčajné tepláčiky také dôležité a na čo je užitočná jadrová ponorka…