Stretnutie so Zuzanou Pospíšilovou

… ďalšie “stonožkárske” stretnutie.