Ľubovnianska knižnica

Oznam

Vážení čitatelia,
dňa 27. novembra 2018 (utorok) oficiálne oslavujeme 50. výročie založenia knižnice s regionálnou pôsobnosťou.
Prepáčte, knižnica bude zatvorená.

Knižnica je pre každého

kto chce oddychovať s knihou, vzdelávať sa s knihou a stretávať sa s blízkymi v knižnici.

Knižnica ponúka

knihy, noviny a časopisy, mapy, hudobniny, zvukové knihy, on-line katalóg, možnosť pracovať s počítačom, wi-fi pripojenie na vlastných zariadeniach, prácu s komunitami, výstavy, prednášky a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Registrácia

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto vyplní a podpíše prihlasovací formulár , predloží doklad totožnosti a zaplatí registračný poplatok (aktuálny cenník). Za detských čitateľov vyplňuje prihlasovací formulár rodič, resp. zákonný zástupca . Registrácia je platná 365 dní.