Ľubovnianska knižnica

Oznam

Vážení čitatelia,
dňa 19. mája 2018 (sobota) bude knižnica z technických dôvodov zatvorená. V čase od 19,30 hod. 18.5.2018 (piatok) do 6,00 hod. 21.5.2018 (pondelok) nebudú dostupné ani elektronické služby z dôvodu odstávky knižnično-informačného systému.
Ďakujeme za pochopenie.

Knižnica ponúka

knihy, noviny a časopisy, mapy, hudobniny, zvukové knihy, on-line katalóg, možnosť pracovať s počítačom, wi-fi pripojenie na vlastných zariadeniach, prácu s komunitami, výstavy, prednášky a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Knižnica je pre každého

kto chce oddychovať s knihou, vzdelávať sa s knihou a stretávať sa s blízkymi v knižnici.

Registrácia

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto vyplní a podpíše prihlasovací formulár , predloží doklad totožnosti a zaplatí registračný poplatok (aktuálny cenník). Za detských čitateľov vyplňuje prihlasovací formulár rodič, resp. zákonný zástupca . Registrácia je platná 365 dní.