Ľubovnianska knižnica

Knižnica je pre každého

kto chce oddychovať s knihou, vzdelávať sa s knihou a stretávať sa s blízkymi v knižnici.

Váš názor

Radi sa dozvieme, čo vás v našej knižnici teší… Môžete vyjadriť ocenenie, pochvalu knihám, pracovníčkam knižnice alebo Ľubovnianskej knižnici všeobecne…

Knižnica ponúka

knihy, noviny a časopisy, mapy, hudobniny, zvukové knihy, on-line katalóg, možnosť pracovať s počítačom, wi-fi pripojenie na vlastných zariadeniach, prácu s komunitami, výstavy, prednášky a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Rád by som si túto knihu požičal

Keď vám v našej knižnici nejaká kniha chýba, dajte nám o nej vedieť…

Registrácia

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto vyplní a podpíše prihlasovací formulár , predloží doklad totožnosti a zaplatí registračný poplatok (aktuálny cenník). Za detských čitateľov vyplňuje prihlasovací formulár rodič, resp. zákonný zástupca . Registrácia je platná 365 dní.

Podeľte sa o svoje dojmy a pocity

Budeme radi, keď sa o svoje o dojmy a pocity pri čítaní zaujímavých knižiek podelíte s našimi čitateľmi…