Ľubovnianska knižnica

Výpožičný čas počas letných prázdnin

Pondelok: 10,00 – 18,00
Utorok: zatvorené
Streda: 8,00 – 16,00
Štvrtok: 8,00 – 16,00
Piatok: 8,00 – 16,00
Sobota: zatvorené

Knižnice na Slovensku pracujú v letnom režime

Z tohto dôvodu:
– výpožičky kníh objednaných prostredníctvom MVS Vám zrealizujeme  septembri,
– rešerš Vám vypracujeme v septembri podľa poradia odovzdania Žiadosti o vypracovanie rešerše.

Knižnica je pre každého

kto chce oddychovať s knihou, vzdelávať sa s knihou a stretávať sa s blízkymi v knižnici.

Registrácia

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto vyplní a podpíše prihlasovací formulár , predloží doklad totožnosti a zaplatí registračný poplatok (aktuálny cenník). Za detských čitateľov vyplňuje prihlasovací formulár rodič, resp. zákonný zástupca . Registrácia je platná 365 dní.

Knižnica ponúka

knihy, noviny a časopisy, mapy, hudobniny, zvukové knihy, on-line katalóg, možnosť pracovať s počítačom, wi-fi pripojenie na vlastných zariadeniach, prácu s komunitami, výstavy, prednášky a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.