Úvod do problematiky spolužitia národnostných menšín v regióne Stará Ľubovňa