Okresná súťaž v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov