50. výročie vzniku knižnice s regionálnou pôsobnosťou