Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Milí naši návštevníci, čitatelia, priatelia,

od pondelka, 11.5.2020, spúšťame výpožičky kníh, registráciu a preregistráciu používateľov. Zatiaľ až do odvolania v obmedzenom režime a obmedzenej (skrátenej) otváracej dobe.
Dostupné sú len absenčné výpožičky kníh a periodík.
Úsek detskej literatúry, čitáreň periodík a úsek regionálnej literatúry ostávajú zatvorené. Rovnako nebudeme poskytovať prístup k počítačom s pripojením na internet a on-line katalóg priamo v knižnici.

 

Využiť môžete objednávku kníh cez on-line katalóg: 

 1. na stránke Ľubovnianskej knižnice klik na “katalóg“ alebo tu:
 2. vyhľadajte si knihy podľa názvu, autora alebo predmetového hesla
 3. klikom na názov knihy sa dostanete k informáciám o knihe a o tom, či je dostupná alebo vypožičaná (vypožičanú knihu si môžete rezervovať, postup je uvedený nižšie)
 4. vytvorte si zoznam z dostupných kníh, o ktoré máte záujem
 5.  overte si, prosím, platnosť Vášho čitateľského preukazu (po prihlásení do Vášho čitateľského konta v online katalógu, postup nižšie) – cenník poplatkov a spôsob bezhotovostnej platby nájdete na stránke knižnice, sekcia Služby
 6. zoznam požadovaných kníh a Vaše údaje (meno, priezvisko, číslo čitateľského preukazu, príp. poštovú adresu) zašlite e-mailom na adresu kniznica@kniznicasl.sk
 7. o tom, že knihy máte pripravené na vyzdvihnutie Vás informujeme e-mailom
 8. knihy si môžete prevziať osobne počas upravených otváracích hodín knižnice.

Ak si chcete dokument objednať alebo rezervovať prostredníctvom on-line elektronickej žiadanky, je potrebné mať platný čitateľský preukaz a byť prihlásený do systému. Prihlásiť sa môžete nasledovným spôsobom (bez prihlásenia môžete len vyhľadávať literatúru alebo si urobiť rešerš):

 1. ID používateľa – vložte čiarový kód z Vášho čitateľského preukazu
 2. heslo – skladá sa z nasledovných údajov: RRMMDDPMC

RR – rok narodenia – posledné dve číslice
MM – mesiac narodenia (napr. január – 01, február – 02 atď.)
DD – deň narodenia
P – iniciála priezviska
M – iniciála mena

Rezervovanie knihy vykonáte klikom na políčko „rezervácia“ pri Vami vybranej knihe a následným potvrdením.
Poplatok za rezervovanie jednej knihy je 0,20€ pre osoby nad 16 rokov, pre deti zdarma.

 

Pri vstupe do knižnice a požičiavaní kníh treba dbať na všetky preventívne a hygienické opatrenia:

 • – do knižnice vstupovať len s rúškom alebo inak prekrytými dýchacími cestami (s výnimkou detí do dvoch rokov a osôb s poruchami autistického spektra)
 • – po vstupe do knižnice si vydezinfikovať ruky pripraveným dezinfekčným roztokom,
 • – dodržovať odstup minimálne 2 metre,
 • – minimalizovať čas strávený v knižnici,
 • – maximálny počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie byť viac ako 20 osôb,
 • – rešpektovať pokyny zamestnancov knižnice,
 • – toalety pre verejnosť nebude možné používať až do ukončenia preventívnych opatrení.